Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Synpunkter och klagomål för fritidsklubbar

Synpunkts- och klagomålshantering

När du skickar in formuläret registreras dina synpunkter hos oss och vidarebefordras till den instans eller verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål redovisas också till Kulturnämnden. Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av vem som helst enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller dock inte om ärendet blir sekretessbelagt.

Anmäl anonymt

Ange inte ditt namn eller dina kontaktuppgifter om du vill att din anmälan ska vara anonym. Om du gör en anonym anmälan kan vi dock inte ge dig någon återkoppling.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Kulturnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att administrera synpunkter och klagomål. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Vid misstanke om brott delar vi uppgifterna med polismyndigheten.

Uppgifterna bevaras med stöd av arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddslagstiftningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen).

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.