Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Kort om

  Elever som har svårt att nå skolans mål har rätt att få stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Det finns två typer av stöd i grundskolan:

  • extra anpassningar
  • särskilt stöd.

  Sjukhusundervisning finns för de elever som vårdas på sjukhus och inte kan delta i den ordinarie undervisningen.

  Som stöd- och konsultfunktion för anställda inom skolan finns Barn- och elevhälsan.

 2. Extra anpassningar

  Extra anpassningar ges i den ordinarie klassen.

  Exempel på extra anpassningar är till exempel

  • extra tydliga instruktioner
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • hjälp med digital teknik
  • viss specialpedagogisk insats.
 3. Särskilt stöd

  Om de extra anpassningarna inte räcker för att ditt barn ska nå skolans mål ska rektorn utreda ditt barns behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att ditt barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor besluta att ge särskilt stöd och upprätta ett åtgärdsprogram där åtgärderna beskrivs.

  Exempel på särskilt stöd är

  • hjälp av specialpedagog
  • hjälp av elevassistent
  • placering i särskild undervisningsgrupp
  • anpassad studiegång
  • enskild undervisning
  • placering i resursenhet.
 4. Resursenheter

  Den kommunala grundskolan har centrala särskilda undervisningsgrupper, så kallade resursenheter. På resursenheterna ges möjlighet till skolgång för elever inom grundskolan som är i stort behov av förstärkt undervisning och social utveckling. 

  Alla enheter har ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare, hemskola och andra aktörer. Hemskolan är huvudansvarig för eleven under placeringen på resursenheten.

  Resursenheterna är anpassade för att hantera olika elevers behov, till exempel autismspektrumtillstånd, språkstörning eller psykosocial problematik.

  Resursenheterna organiseras om

  Under läsår 2022-2023 organiseras enheterna om. Syftet är att fler elever ska få tillgång till en resursenhet och att varje enhet ska ha kompetens inom flera områden. Den nya organisationen ska vara klar 1 januari 2023.

  Du som vill ha mer information kan kontakta Anette Horrsell på telefonnummer 018-727 48 37.

  Ny organisation

  Pilskolan och Videskolorna samorganiseras i två olika språk- och autismcentrum.

  Språk- och autismcentrum årskurs 1-6
  Lokal: Pilskolan
  Enhetschef: Carl Hedberg

  Språk- och autismcentrum årskurs 6-9
  Lokal: Vide Palmblad
  Enhetschef: Anna Palmquist

  Stacken, Tall och Oxel samorganiseras i två mindre undervisningsgrupper.

  Mindre undervisningsgrupper årskurs 1-6
  Lokal: Tallskolan
  Enhetschef: Annika Hortlund

  Mindre undervisningsgrupper årskurs 6-9
  Lokal: Oxel 1 och 2
  Enhetschef: Niklas Sundell

 5. Sjukhusundervisning

  Elever som vårdas på sjukhus kan ibland inte delta i den ordinarie undervisningen på sin skola. De har då rätt till undervisning.

  För information om sjukhusundervisningen kan du kontakta Viktor Engström på telefonnummer 018-726 05 62.

 6. Barn- och elevhälsan

  Barn- och elevhälsan är en stöd- och konsultfunktion för lärare, skolledning och elevhälsans yrkesprofessioner: skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, skolkurator, rektor.

  Webbplats: barnochelevhalsan.uppsala.se

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Förskolan och skolan behöver dina kontaktuppgifter

  Nu ska du som är vårdnadshavare registrera dina kontaktuppgifter på ett ställe – i IST Guardian. Det är både enklare och säkrare.

 • Byte av skola i skolvalet 15-24 mars

  Du som sökt skolplats för ditt barn till höstterminen har fått besked i e-tjänsten Mitt Skolval. Du kan ansöka om byte av skola 15-24 mars i Mitt Skolval. Du får besked om ditt önskade byte senast 29 april.

 • Åtta av tio får sitt förstaval till grundskolan

  Nu får vårdnadshavare till barn som ska börja eller byta skola till hösten besked om skolplats inom Uppsala kommun. Skolvalet gäller barn som börjar förskoleklass och elever som byter skola för årskurs 4, 6 och 7. Av alla inbjudna gjorde 98 procent ett aktivt val. I höst kan 91 procent av barnen börja i en skola som de själva valt och 81 procent i den skola där de helst vill gå.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 10 maj–30 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, skolledaren? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.