Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Lovskolan är en intensivkurs som hjälper dig att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Uppsala kommun arrangerar lovskola för de elever i årskurs 8 och 9 som har fått betyget F i ett eller flera ämnen. Lovskolan riktar sig till elever i både kommunala och fristående skolor och hålls på Nannaskolan. Målet för elever i årskurs 9 är att få gymnasiebehörighet för att på så sätt delta i den ordinarie gymnasieintagningen.

Elever som har rätt till lovskola

 1. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 8 och som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
 2. Elever som har avslutat grundskolans årskurs 9 men som inte blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Det är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor som tillsammans med elever och vårdnadshavare gör en bedömning om lovskola är aktuellt för eleven. Eleverna kan maximalt läsa två ämnen på lovskolan.

De ämnen som är möjliga att läsa in är:
• svenska
• svenska som andraspråk
• matematik
• engelska


Eleverna kan läsa upp ett eller två ämnen

Målet för elever i årskurs 9 är att läsa upp betygen från F till E. Inga högre betyg än E delas ut efter genomförd lovskola. Lovskolan rapporterar in eventuellt nytt betyg till antagning gymnasieskola inför antagning till gymnasieskola. Det nya betyget skickas också till elevens f d hemskola som utfärdar ett nytt slutbetyg.

Elever i årskurs 8 får ett omdöme på genomförd kurs, men har ingen möjlighet att läsa upp sina betyg. Omdömet skickas till elevens hemskola inför höstterminsstarten.

Anmälan av elever

Varje skola anmäler själva sina elever till lovskolan på en särsklid anmälningslista. Det är lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor som tillsammans med elever och vårdnadshavare gör en bedömning om lovskola är aktuellt för eleven.

En preliminär lista på deltagare vill vi ha från varje skola den 7 maj. Den slutliga anmälan görs sedan samlat per skola senast den 31 maj. Vi behöver även veta om det är några elever som efter den 31 maj avanmäler sig till undervisningen.

Varje skola ska utse en kontaktperson som ansvarar för anmälan och avanmälan av elever.

All kommunikation kring lovskola sker till och från adressen lovskola@uppsala.se. Anmäl vem som är kontaktperson från skolan till lovskola@uppsala.se.

Godkännande av vårdnadshavare

Vårdnadshavare behöver godkänna på en särskild blankett att elev går i lovundervisning. Blanketter finns på skolan,  ska inte skickas in till lovskolan utan sparas på respektive skola.

Skolans förberedelser

Inför lovskolans start ska elevens undervisande lärare fylla i en blankett för dokumentation av elevens kunskaper. Det finns en blankett för elever i åk 9 och en för elever i åk 8. Båda blanketterna finns på skolan. Blanketten ska skickas in till lovskola@uppsala.se senast den 31 maj för åk 9 elever och den 11 juni för åk 8 elever.

Den 3 juni får skolan information om vilken grupp eleven kommer att tillhöra på lovskolan och vilken tid eleven ska vara på Nannaskolan den första dagen. Skolan ansvarar för att eleven och elevens vårdnadshavare får denna information.

Övriga villkor

• Lovskolan är kostnadsfri för både elever och skolor oavsett huvudman.
• Lunch på Nannaskolan ingår.
• Frånvaro från lovskolan rapporteras från lovskolan till vårdnadshavare.
• Utdelning av eventuella bussbiljetter kommer att hanteras på plats.

Upplägg av undervisningen

Lovskola för åk 9: 11 juni – 24 juni
Lovskola för åk 8: 2 augusti – 9 augusti

Lektionerna är uppdelade på förmiddags- och eftermiddagspass. Beroende på om eleverna läser ett eller två ämnen går de hel- eller halvdag. Den första dagen är det vanligt att eleverna får göra ett kunskapstest.

Information om åtgärder på Nannaskolan för att undvika smittorisk

• Lovskolan är uppdelad på två perioder, juni för åk 9 elever och augusti för åk 8 elever.
• Undervisningen sker i små grupper.
• Ingen samling med samtliga elever kommer att ske. All information till eleverna sker i mindre grupper. Information om gruppindelning och starttid kommer att ges skriftligt till elevernas hemskola den 3 juni. Skolorna ansvarar för att elever och vårdnadshavare får informationen innan lovskolan.
• De klassrum som kommer att användas för lovskolan kommer att spridas över skolan och klassrummen kommer att möbleras så att eleverna sprids ut.
• Start och sluttid för eleverna kommer att förskjutas så att alla elever inte kommer att börja eller sluta samtidigt.
• Lunch och frukost kommer att organiseras på liknande sätt med spridning av eleverna i matsalen och eleverna kommer att äta på olika tider.

Frågor kring lovskola

Har du frågor kring lovskolans upplägg kan du maila lovskola@uppsala.se.

Mer information finns på lovskolas webbplats .

Kontakt lovskola
Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Stationsgatan 12, Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Evakuering av Kvarngärdesskolan kan komma att tidigareläggas

  För närvarande överväger miljö- och hälsoskyddsnämnden ett förslag till beslut som kan innebära en total evakuering av Kvarngärdesskolan från januari 2022. Anledningen är att ytterväggarna i lokalerna är fuktskadade och att det därmed bedöms finnas en risk för ohälsa.

 • Nu börjar höstterminen i våra skolor

  När höstterminen börjar kommer undervisningen i grundskolan och på gymnasiet återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler, enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut. Men pandemin är inte över. För att förhindra smittspridning i skolor och förskolor krävs fortsatta åtgärder från såväl medarbetare, elever och vårdnadshavare.

 • Inget betygstapp efter pandemin enligt preliminär statistik

  Uppsala kommuns sammanställning visar att de genomsnittliga betygsresultaten för elever som gick ut årskurs 9 i år är i nivå med tidigare år. För avgångseleverna på gymnasiet ser betygen till och med ut att ha ökat en aning.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.