Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Fortsatt öppna

  Uppsalas kommunala grundskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att elever som är friska ska gå till grundskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Grundskolan gör en rad insatser och anpassningar på varje skola, exempelvis:

  • Skolan städas varje dag, med extra rutiner för att toaletter, dörrhandtag och andra ytor som många rör vid.
  • Ändrade rutiner i matsalen för att minska trängsel vid skollunchen.
  • Fler uteaktiviteter.
  • Större socialt avstånd i klassrum och korridorer.
  • Vi pratar med eleverna om hygienråd och bemöter oro och ryktesspridning.

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 3. Frånvaro

  Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning. Såväl covid-19, förkylningsastma och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det i början vara svårt att bedöma om symtomen beror på astma, allergi eller om barnet har smittats av sjukdomen.

  Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

 4. Nationella prov ställs in

  23 mars meddelande Skolverket att alla nationella prov ställs in under vårterminen. Betyg kommer ändå att sättas och lärarna kommer att ha annat underlag till grund för det arbetet.

  Beslutet gäller alla skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något provmaterial till skolorna. I grundskolans årskurs 3 har genomförandet av de nationella proven påbörjats, men de avbryts i och med beslutet.

  Skolverket anger tre anledningar till beslutet om att ställa in proven:

  • Skolornas situation är mycket pressad vad gäller arbetet att hitta nya former för undervisning och driva verksamhet med förändrade förutsättningar.
  • Nuvarande läge i skolan är osäkert och situationen kan ändras snabbt. Att i detta läge skicka ut hundratusentals prov som behöver tas om hand av skolpersonal är inte lämpligt.
  • Skolverket gör bedömningen att proven inte skulle kunna uppfylla sitt betygsstödjande syfte om varje enskild rektor eller huvudman skulle få besluta när och om proven ska genomföras.

  Läs mer om beslutet på Skolverkets webbplats.

 5. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  26 mars beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas.

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

 6. Om vårdnadshavare till barn i fritids blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i fritids enligt ordinarie schema. Det bidrar till att barnens vardag kan fortsätta som vanligt och att vårdnadshavare snabbt kan återgå till arbetet eller till annat arbete.

  Eftersom permitteringen är tillfällig likställs den inte med arbetslöshet i den här situationen. 

 7. Skolplikt

  Alla barn har rätt till utbildning och skolan fyller en viktig social funktion i samhället. Därför fortsätter grundskolorna i Sverige att hålla öppet, trots att många andra verksamheter är stängda på grund av coronapandemin.

  Skolplikten gäller och Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Hör av dig till din rektor om du har frågor om ditt barns skolgång.

 8. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger

  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

 9. Lovskola 2020

  Lovskolan är en intensivkurs som hjälper elever i årskurs 8 och 9 att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

  Lovskolan 2020 är på Nannaskolan. För årskurs 9 är det under perioden 10–23 juni. För årskurs 8 är det i år under perioden 3–11 augusti.

  För att minska risken för smitta under den pågående pandemin blir det flera anpassningar av årets lovskola:

  • Eleverna får undervisning i mindre grupper.
  • Det blir ingen samling med alla elever. Eleverna får all information i mindre grupper.
  • De klassrum som används är utspridda över skolan och eleverna sitter lång ifrån varandra i klassrummen.
  • Eleverna börjar och slutar vid olika tider.
  • Eleverna äter lunch och frukost vid olika tider och de sitter utspridda i matsalen med avstånd till varandra.

  Mer information om årets lovskola

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.