Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information med anledning av coronavirus – grundskola och grundsärskola

 1. Åtgärder under höstterminen

  Den 29 september 2021 upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktade sig till organisationer och arbetsplatser. Det inkluderade även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer.

  Grundskolorna återgår under höstterminen succesivt till nya rutiner men vissa åtgärder kan ligga kvar. Det kan handla om ökad städning och ventilation och att verksamheten fortsätter prioritera utomhusvistelse och god handhygien.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 2. Vaccination av 12–15-åringar

  Nu är det dags för ditt barn att vaccinera sig mot covid-19

  Covid-19 är en sjukdom som kan vara farlig. Även barn kan bli svårt sjuka. Nu får 12–15-åringar vaccinera sig. Vaccinet ger ett bra skydd och är säkert för barn och vuxna. Vaccinet är gratis. Om ditt barn går själv till vaccinationen behöver han eller hon ha med sig två ifyllda blanketter.

  Boka tid på 1177 

  För att vaccinet ska fungera behöver barnet ta två doser. Det ska gå ungefär fyra veckor mellan doserna. Du och ditt barn bokar tid för vaccination på 1177. Det går också att ringa 018-617 35 00 för att boka tid. 
  Läs mer på 1177: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

  Fyll i och ta med blanketter

  För att bli vaccinerad behöver barnet fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen finns i vaccinationslokalerna och finns även här för utskrift.

  Om barnet går själv till vaccinationen behöver hon eller han ha med sig samtyckesblanketten. Alla barnets vårdnadshavare, en eller två, ska skriva under. Här finns samtyckesblanketten .

  Om du som förälder följer med ditt barn behöver ni inte ha med en samtyckesblankett.

  Fakta om vaccinationen

  Folkhälsomyndigheten har mer fakta om vaccinationen mot covid-19 . Du kan också ringa 018-6174540 för att ställa frågor eller läsa mer här Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden .

  Läs mer om vaccination av 12–15-åringar i pressmeddelandet i Region Uppsalas pressrum och på Folkhälsomyndighetens hemsida .

 3. Stanna hemma när du är sjuk

  Du har symtom men har inte lämnat prov

  Har du symtom som skulle kunna vara covid-19 ska du vara hemma. Enligt smittskydd ska alla över 6 år också boka tid för provtagning. Vid frågor, kontakta 1177.

  Du väntar på provsvar

  Stanna hemma

  Provsvaret visar att du har covid-19

  Meddela din skola att du fått covid-19.

  Stanna hemma tills att allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
  • Du är feberfri sedan minst två dygn
  • Du mår tydligt bättre

  Provsvaret visar att du inte har covid-19

  Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 4. Hur länge ska jag stanna hemma?

  Vuxna och barn som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills att följande gäller:

  1. Du mår tydligt bättre.
  2. Du har varit feberfri i två dygn.
  3. Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Efter det kan du komma tillbaka till skolan även om du har kvar vissa symtom. Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

 5. Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19

  När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig.

  Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 6. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  Huvudregeln är att alla barn och elever ska stanna hemma om det finns konstaterad smitta av covid-19 i hushållet. Men det finns undantag om eleven är vaccinerad eller haft covid-19 de senaste sex månaderna.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Eller kontakta 1177

 7. Testa ditt barn för covid-19 vid symtom

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från förskoleklass och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Du som har symtom för covid-19 eller har haft nära kontakt med någon som fått besked om att de är smittade, ska boka tid för provtagning (PCR-test). Provet är gratis. Antigentesterna (snabbtest) kan inte ersätta provtagning hos regionen.

  Du som vårdnadshavare till barn upp till 12 år bokar tid för provtagning åt ditt barn. Barn 13-15 år som har symtom för covid-19 bokar själv.

  Här kan du boka tid för provtagning (PCR-test) för covid-19.

 8. Det här gäller om någon i er familj reser utomlands

 9. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd årskurs, klass eller undervisningsgrupp. 

  Enligt smittskyddsläkaren finns risk för smitta när en smittad person har haft nära kontakt 48 timmar med andra personer, innan hen fick symtom. Nära kontakt definieras som:

  • en sammanlagd tid av femton minuter per dygn
  • när två meters distans inte har kunnat garanteras vid dessa kontakter

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via 1177.se .

 10. Det här gäller vid allergi som ger förkylningssymtom

  Både covid-19 och allergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Man ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

 11. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas (beslut togs 26 mars 2020).

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Årets rektor 2021 – Gabriella på Stordammens skola tog silvermedaljen

  Årets bästa rektor 2021 har utsetts. Det är Lärarförbundet som står bakom priset och totalt 26 skolledare nominerades och tre gick till final. En av finalisterna var Gabriella Ekström Filipsson, Uppsala.

 • Klart för byggandet av Rosendals skola

  Uppsala kommun arbetar för att möta upp behovet av fler grundskoleplatser. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till Rosendals skola och att skicka ut detaljplanen för Uppsävja förskola på samråd. Detaljplanen omfattar även byggandet av en skola.

 • Vaccination av 12-15-åringar startar den 11 oktober

  Nu är det klart att Region Uppsala börjar vaccinera 12-15-åringar mot covid-19 den 11 oktober. Till att börja med kommer barnen tillsammans med sina vårdnadshavare att erbjudas att boka tid eller komma på drop-in.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.