Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information med anledning av coronavirus – grundskola och grundsärskola

 1. Rekommendationer covid-19 från 22 november

  Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

  Folkhälsomyndigheten tar fram rekommendationer och syftet är att undvika spridning av covid-19 men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. Rekommendationerna ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. En viktig del i att bekämpa smittspridningen är att vaccinera dig och ditt barn mot covid-19. Sedan oktober vaccineras barn från 12 år.

  Följande rekommendationer gäller:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
  • Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Du som har testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen), kan komma tillbaka till förskoleklass, skola, fritidsaktiviteter och arbete om du har varit feberfri ett dygn. Du ska känna dig frisk även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom. I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma ett par dagar upp till en vecka.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida

 2. Vaccination av 12–15-åringar

  Vaccinera ditt barn mot covid-19

  Covid-19 är en sjukdom som kan vara farlig, även barn kan bli svårt sjuka. 12–15-åringar bör vaccinera sig. Vaccinet ger ett bra skydd och är säkert för barn och vuxna. Vaccinet är gratis. Om ditt barn går själv till vaccinationen behöver han eller hon ha med sig två ifyllda blanketter.

  Boka tid på 1177 

  För att vaccinet ska fungera behöver barnet ta två doser. Det ska gå ungefär fyra veckor mellan doserna. Du och ditt barn bokar tid för vaccination på 1177. Det går också att ringa 018-617 35 00 för att boka tid. 
  Läs mer på 1177: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

  Fyll i och ta med blanketter

  För att bli vaccinerad behöver barnet fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen finns i vaccinationslokalerna och finns även här för utskrift.

  Om barnet går själv till vaccinationen behöver hon eller han ha med sig samtyckesblanketten. Alla barnets vårdnadshavare, en eller två, ska skriva under. Här finns samtyckesblanketten .

  Om du som förälder följer med ditt barn behöver ni inte ha med en samtyckesblankett.

  Fakta om vaccinationen

  Folkhälsomyndigheten har mer fakta om vaccinationen mot covid-19 . Du kan också ringa 018-617 45 40 för att ställa frågor eller läsa mer här Om vaccin mot covid-19 - 1177 Vårdguiden .

  Läs mer om vaccination av 12–15-åringar i pressmeddelandet i Region Uppsalas pressrum och på Folkhälsomyndighetens hemsida .

 3. Åtgärder under höstterminen

  Grundskolorna återgår under höstterminen succesivt till nya rutiner men vissa åtgärder kan ligga kvar. Det kan handla om ökad städning och ventilation och att verksamheten fortsätter prioritera utomhusvistelse och god handhygien.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 4. Testa ditt barn för covid-19 vid symtom

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från förskoleklass och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Du som har symtom för covid-19 eller har haft nära kontakt med någon som fått besked om att de är smittade, ska boka tid för provtagning (PCR-test) även om du är fullvaccinerad eller haft bekräftad covid-19 senaste halvåret. Provet är gratis. Antigentesterna (snabbtest) kan inte ersätta provtagning hos regionen.

  Du som vårdnadshavare till barn upp till 12 år bokar tid för provtagning åt ditt barn. Barn 13-15 år som har symtom för covid-19 bokar själv.

  Här kan du boka tid för provtagning (PCR-test) för covid-19.

 5. Det här gäller om någon i er familj reser utomlands

 6. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk.

  Enligt smittskyddsläkaren finns risk för smitta när en smittad person har haft nära kontakt 48 timmar med andra personer, innan hen fick symtom. Nära kontakt definieras som:

  • en sammanlagd tid av femton minuter per dygn
  • när två meters distans inte har kunnat garanteras vid dessa kontakter

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via 1177.se .

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Evakueringen av Kvarngärdesskolan ställs in

  Den planerade evakuering av Kvarngärdesskolan 1 januari 2022 ställs in efter ett beslut från Mark- och miljödomstolen. Uppsala kommun har bestämt att verksamheten kommer stanna kvar tills de nuvarande lokalerna ska utrymmas och rivas efter vårterminen slut.

 • Höjda ersättningar till Uppsalas skolor och förskolor nästa år

  Uppsala kommun har beslutat om de ersättningar som fristående och kommunala skolor och förskolor får för att bedriva pedagogisk verksamhet under år 2022. Grundbeloppet som betalas ut per barn och elev höjs med över två procent, beroende på skolform. Extra resurser tillförs för att kompensera för pandemins effekter och strukturersättning införs för fritidshem.

 • Grundskolans medarbetare samlades för inspiration och spännande möten

  På måndagen, 1 november, var det dags att samla grundskolans medarbetare för inspiration och fortbildning. UKUS står för Uppsala kopplar upp sig – en dag med en rad föreläsare och Jacke Sjödin som moderator.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.