Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information med anledning av coronavirus – grundskola och grundsärskola

 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Åtgärder för att förhindra smitta

  Grundskolan gör en rad insatser och anpassningar på varje skola, exempelvis:

  • Såväl elever som personal stannar hemma vid symtom som snuva, hosta och feber.
  • All skolverksamhet har rutiner för en god handhygien.
  • Större avstånd och distans i klassrum och korridorer.
  • Ändrade rutiner i matsalen för att minska trängsel vid skollunchen.
  • Fler uteaktiviteter.
  • Skolan städas varje dag, med extra rutiner för att toaletter, dörrhandtag och andra ytor som många rör vid.
  • I den mån det är möjligt vädras lokalerna på rasterna. 

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 3. Fortsatt öppna

  Uppsalas kommunala grundskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skolplikten gäller och alla barn har rätt till utbildning. Skolan fyller en viktig social funktion i samhället. Därför fortsätter grundskolorna i Sverige att hålla öppet, trots att många andra verksamheter är stängda på grund av coronapandemin.

  Det innebär att elever som är friska ska gå till grundskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

 4. Fjärr- och distansundervisning möjlig på högstadiet

  Regeringen har beslutat att skolan får införa viss fjärr- och distansundervisning på högstadiet. Det ska endast ske när andra åtgärder inte räcker till för att undvika trängsel och minska smittspridningen.

  Huvudregeln är att eleverna i första hand ska ha undervisning i skolan. Stor hänsyn ska tas till elevernas behov och möjligheter att ta till sig undervisningen.

  De nya reglerna gäller bara elever i årskurs 7–9. Grundsärskolan omfattas inte.

  Om fjärr- eller distansundervisning införs på någon av Uppsala kommuns skolor, exempelvis i vissa ämnen eller för vissa klasser, informerar rektor de elever och vårdnadshavare som berörs.

 5. Stanna hemma när du är sjuk

  Du har symtom men har inte lämnat prov

  • Du har symtom kortare tid än 24 timmar: Stanna hemma i ytterligare två dygn
  • Du har symtom längre tid än 24 timmar: Följ samma rekomendation som för personer med covid-19

  Du väntar på provsvar

  Stanna hemma

  Provsvaret visar att du har covid-19

  Stanna hemma tills att allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
  • Du är feberfri sedan minst två dygn
  • Du mår tydligt bättre

  Provsvaret visar att du inte har covid-19

  Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 6. Hur länge ska jag stanna hemma?

  Vuxna och barn som har covid-19 som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills allt följande gäller:

  1. Du mår tydligt bättre.
  2. Du har varit feberfri i två dygn.
  3. Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Efter det kan du komma tillbaka till skolan även om du har kvar vissa symtom. Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

 7. Om någon i familjen är sjuk

  Alla barn och elever ska stanna hemma från förskola, skola och fritids när någon i hemmet är smittad med covid-19. Det gäller även om barnet själv är friskt och saknar symtom. Det framgår av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten från 1 december 2020 .

  Det betyder att ditt barn inte ska komma till förskolan eller skolan så länge någon i hemmet där barnet bor har konstaterad smitta av covid-19.

 8. Testa ditt barn för covid-19 vid symtom

  Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion.

  Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra. Provet är gratis.

  Här kan du boka tid för provtagning för covid-19.

 9. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd årskurs, klass eller undervisningsgrupp. Enligt smittskyddsläkaren finns smittorisk när någon varit inom två meter i mer än 15 minuter, från 24 timmar innan insjuknade.

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via 1177.se .

 10. Frånvaro vid astma eller allergi

  Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning. Såväl covid-19, förkylningsastma och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det i början vara svårt att bedöma om symtomen beror på astma, allergi eller om barnet har smittats av sjukdomen.

  Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

 11. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas (beslut togs 26 mars 2020).

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

 12. Om vårdnadshavare till barn i fritids blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i fritids enligt ordinarie schema. Det bidrar till att barnens vardag kan fortsätta som vanligt och att vårdnadshavare snabbt kan återgå till arbetet eller till annat arbete.

  Eftersom permitteringen är tillfällig likställs den inte med arbetslöshet i den här situationen. 

 13. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger

  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Dags att välja program och gymnasieskola

  För dig som går i årkurs nio eller på ett introduktionsprogram är det dags att göra en ansökan till gymnasiet. Under perioden 21 januari och 15 februari kan du göra ditt val.

 • Nu är det dags att välja skola till hösten 2021

  Under perioden 11 januari – 1 februari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta grundskola hösten 2021.

 • Några grundskolor börjar med distansundervisning på högstadiet

  När vårterminen börjar i Uppsalas skolor inför några kommunala grundskolor delvis fjärr- eller distansundervisning för eleverna i årskurs 7–9. Åtgärderna införs för att minska trängseln i skolans lokaler när andra åtgärder inte räcker till.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.