Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Fortsatt öppna

  Uppsalas kommunala grundskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att elever som är friska ska gå till grundskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Grundskolan gör en rad insatser och anpassningar på varje skola, exempelvis:

  • Skolan städas varje dag, med extra rutiner för att toaletter, dörrhandtag och andra ytor som många rör vid.
  • Ändrade rutiner i matsalen för att minska trängsel vid skollunchen.
  • Fler uteaktiviteter.
  • Större socialt avstånd i klassrum och korridorer.
  • Vi pratar med eleverna om hygienråd och bemöter oro och ryktesspridning.

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 3. Frånvaro

  Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning. Såväl covid-19, förkylningsastma och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför kan det i början vara svårt att bedöma om symtomen beror på astma, allergi eller om barnet har smittats av sjukdomen.

  Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

 4. Prao görs på skolan under hösten 2020

  På grund av pandemin kan grundskolans elever inte genomföra prao på arbetsplatser som vanligt. Uppsala kommun har beslutat att elever som går i årskurs 8 och 9 i höst gör prao ämnesintegrerat på skolan under höstterminen 2020.

  Det innebär att eleverna exempelvis gör digitala studiebesök på arbetsplatser, lär sig om olika yrken genom att ta del av information från arbetsförmedlingen eller ställer frågor till olika företag. Det är rektor på varje skola som bestämmer hur den ämnesintegrerade praon ska genomföras.

 5. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  26 mars beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas.

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

 6. Om vårdnadshavare till barn i fritids blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i fritids enligt ordinarie schema. Det bidrar till att barnens vardag kan fortsätta som vanligt och att vårdnadshavare snabbt kan återgå till arbetet eller till annat arbete.

  Eftersom permitteringen är tillfällig likställs den inte med arbetslöshet i den här situationen. 

 7. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar endast de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Enligt smittskyddsläkaren finns smittorisk när någon varit inom två meter i mer än 15 minuter, från 24 timmar innan insjuknade.

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna. Friska personer ska inte boka tid för provtagning, men vid symtom ska de stanna hemma och boka tid för provtagning.

  Kontakta sjukvården via 1177.se .

 8. Skolplikt

  Alla barn har rätt till utbildning och skolan fyller en viktig social funktion i samhället. Därför fortsätter grundskolorna i Sverige att hålla öppet, trots att många andra verksamheter är stängda på grund av coronapandemin.

  Skolplikten gäller och Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Hör av dig till din rektor om du har frågor om ditt barns skolgång.

 9. Testa ditt barn för covid-19 vid symtom

  Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion.

  Provet är gratis och görs vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping och vårdcentrum i Östhammar och Tierp.

  Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

  • Om testet visar att barnet har covid-19 ska barnet stanna hemma. Du kommer att bli kontaktad av vårdpersonal som ger instruktioner.
  • Om testet visar att barnet inte har covid-19 och barnet är sjukt ska barnet stanna hemma tills det har tillfrisknat, som vid all sjukdom.

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Här kan du boka tid för provtagning för covid-19.

 10. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger

  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.