Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Information med anledning av coronavirus – grundskola och grundsärskola

 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Undervisning på plats i skolan i höst

  Huvudregeln i grundskola och gymnasiet ska vara undervisning på plats i skolan när höstterminen 2021 startar. Det beskedet har regeringen och Folkhälsomyndigheten gett.

  Det är fortsatt mycket viktigt med ett förebyggande arbete mot smittspridningen, särskilt i samband med terminsstarten då virussjukdomar ofta sprids.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

  Undervisning på plats i skolan för barn och unga från terminsstart i höst

  Inför skolstart hösten 2021 – information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

 3. Åtgärder för att förhindra smitta

  Grundskolan gör en rad insatser och anpassningar på varje skola, exempelvis:

  • Såväl elever som personal stannar hemma vid symtom som snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19. Läs mer om symtom på Folkhälsomyndighetens webbsida .
  • All skolverksamhet har rutiner för en god handhygien.
  • Större avstånd och distans i klassrum och korridorer.
  • Ändrade rutiner i matsalen för att minska trängsel vid skollunchen.
  • Fler uteaktiviteter.
  • Skolan städas varje dag, med extra rutiner för att toaletter, dörrhandtag och andra ytor som många rör vid.
  • I den mån det är möjligt vädras lokalerna på rasterna. 

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 4. Stanna hemma när du är sjuk

  Du har symtom men har inte lämnat prov

  Har du symtom som skulle kunna vara covid-19 ska du vara hemma. Enligt smittskydd ska alla över 6 år också boka tid för provtagning. Vid frågor, kontakta 1177.

  Du väntar på provsvar

  Stanna hemma

  Provsvaret visar att du har covid-19

  Meddela din skola att du fått covid-19.

  Stanna hemma tills att allt följande gäller:

  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
  • Du är feberfri sedan minst två dygn
  • Du mår tydligt bättre

  Provsvaret visar att du inte har covid-19

  Stanna hemma tills du känner dig frisk och pigg och inte har någon feber

 5. Hur länge ska jag stanna hemma?

  Vuxna och barn som har konstaterad covid-19 bör vara hemma tills att följande gäller:

  1. Du mår tydligt bättre.
  2. Du har varit feberfri i två dygn.
  3. Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

  Efter det kan du komma tillbaka till skolan även om du har kvar vissa symtom. Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller ha påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst två dygn sedan du hade några andra symtom.

 6. Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19

  När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig.

  Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 7. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  Huvudregeln är att alla barn och elever ska stanna hemma om det finns konstaterad smitta av covid-19 i hushållet. Men det finns undantag om eleven är vaccinerad eller haft covid-19 de senaste sex månaderna.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Eller kontakta 1177

 8. Testa ditt barn för covid-19 vid symtom

  Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från förskoleklass och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

  Du som har symtom för covid-19 eller har haft nära kontakt med någon som fått besked om att de är smittade, ska boka tid för provtagning (PCR-test). Provet är gratis. Antigentesterna (snabbtest) kan inte ersätta provtagning hos regionen.

  Du som vårdnadshavare till barn upp till 12 år bokar tid för provtagning åt ditt barn. Barn 13-15 år som har symtom för covid-19 bokar själv.

  Här kan du boka tid för provtagning (PCR-test) för covid-19.

 9. Fjärr- och distansundervisning under hösten 2021

  Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst. Regeringen har beslutat om en ändring av den tillfälliga förordning som gäller för skolan under pandemin. När höstterminen börjar kommer fjärr- eller distansundervisning som huvudregel att kunna användas i öppna skolor endast om Folkhälsomyndigheten har lämnat en rekommendation om sådan undervisning eller regionens smittskyddsläkare för att motverka lokal, regional och nationell spridning.

  Huvudmannen för kommunala och fristående skolor kan inte längre fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning på grund av trängsel i skolan eller inom kollektivtrafiken.

  Huvudmannen har fortfarande möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning om lärare eller elever måste vara hemma på grund av sjukdomen covid-19.

  Pressmeddelande från Regeringen: Närundervisning i skolan ska vara huvudregeln i höst

  Skolverkets information om fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

 10. Det här gäller om någon i er familj reser utomlands

 11. Skolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Skolan informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd årskurs, klass eller undervisningsgrupp. 

  Enligt smittskyddsläkaren finns risk för smitta när en smittad person har haft nära kontakt 48 timmar med andra personer, innan hen fick symtom. Nära kontakt definieras som:

  • en sammanlagd tid av femton minuter per dygn
  • när två meters distans inte har kunnat garanteras vid dessa kontakter

  Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna.

  Kontakta sjukvården via 1177.se .

 12. Skyddsutrustning till skolans medarbetare

  Uppsala kommun som arbetsgivare tillhandahåller personlig skyddsutrustning till alla medarbetare i förskola och skola som önskar det. Det handlar om munskydd och visir. Genom att erbjuda skyddsutrustning ska risken för smitta minska bland medarbetarna. Men det är av yttersta vikt att både medarbetare och elever fortsätter följa regler om att exempelvis hålla avstånd och handhygien.

 13. Det här gäller vid allergi som ger förkylningssymtom

  Både covid-19 och allergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om symtomen beror på allergi eller om man smittats av sjukdomen.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har symtom ska stanna hemma och att man ska ta medicin mot sin allergi. Om medicinen hjälper och symtomen försvinner kan man göra bedömningen att symtomen sannolikt beror på allergin eller astman och då behöver man inte vara hemma.

  Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner. Man ska tydligt känna dig bättre och vara feberfri i två dagar innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

 14. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas (beslut togs 26 mars 2020).

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

 15. Om vårdnadshavare till barn i fritids blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i fritids enligt ordinarie schema. Det bidrar till att barnens vardag kan fortsätta som vanligt och att vårdnadshavare snabbt kan återgå till arbetet eller till annat arbete.

  Eftersom permitteringen är tillfällig likställs den inte med arbetslöshet i den här situationen. 

 16. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger

  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Evakuering av Kvarngärdesskolan kan komma att tidigareläggas

  För närvarande överväger miljö- och hälsoskyddsnämnden ett förslag till beslut som kan innebära en total evakuering av Kvarngärdesskolan från januari 2022. Anledningen är att ytterväggarna i lokalerna är fuktskadade och att det därmed bedöms finnas en risk för ohälsa.

 • Nu börjar höstterminen i våra skolor

  När höstterminen börjar kommer undervisningen i grundskolan och på gymnasiet återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler, enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut. Men pandemin är inte över. För att förhindra smittspridning i skolor och förskolor krävs fortsatta åtgärder från såväl medarbetare, elever och vårdnadshavare.

 • Inget betygstapp efter pandemin enligt preliminär statistik

  Uppsala kommuns sammanställning visar att de genomsnittliga betygsresultaten för elever som gick ut årskurs 9 i år är i nivå med tidigare år. För avgångseleverna på gymnasiet ser betygen till och med ut att ha ökat en aning.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.