Vårdnadsbidrag – uppsägning

Vårdnadsbidraget upphörde 1 mars 2015. De familjer som blivit beviljade vårdnadsbidrag innan dess har rätt att få fortsatt vårdnadsbidrag tills barnet fyller tre år. Läs mer om beslutet.

Uppehåll i utbetalning av vårdnadsbidrag

Du kan begära uppehåll för vårdnadsbidraget om någon i hushållet ska ta emot andra ersättningar som inte kan fås samtidigt som vårdnadsbidraget. Uppehållet måste vara i hela kalendermånader.
Blankett för begäran av uppehåll för vårdnadsbidrag (PDF, 87 KB)

Uppsägning av vårdnadsbidrag

Om du vill avsluta vårdnadsbidraget av en annan anledning än att barnet fyller tre år eller att barnet fått plats på förskola eller familjedaghem i Uppsala kommun måste du säga upp bidraget.

Blankett för uppsägning av vårdnadsbidraget (PDF, 23 KB)

Meddela oss senast en månad i efterhand

Du måste säga upp eller meddela uppehåll i vårdnadsbidraget senast den första i månaden efter den månad från vilken uppsägningen eller uppehållet gäller. Till exempel, om du vill säga upp bidraget från och med september måste din uppsägning ha kommit in senast 1 oktober. 

Kontakta antagning för förskola och fritids

Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30