Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Kontakta förskolan om du är förälder till ett barn som mobbas. Vänd dig till förskolechefen eller någon av pedagogerna.

Hitta kontaktuppgifter till din förskola på hittaochjamfor.se

Förskolans ansvar

Förskolan ska förebygga mobbning och kränkningar och ansvarar för att stoppa dessa. Förskolechefen är ytterst ansvarig för att förskolan arbetar aktivt mot mobbning. Varje förskola ska ha en skriftlig plan för sitt arbete mot kränkande behandling. I planen ska det vara tydligt vem som ansvarar för vad, och hur arbetet ska gå till.

Om förskolans hjälp inte räcker till

Om du inte känner dig nöjd med hur förskolan hanterar mobbningen, kan du vända dig till kommunens utbildningsdirektör. Utbildningsdirektören är chef över alla förskolor i kommunen.
Du kan också lämna synpunkter och klagomål angående förskolan på (länk till anmäla synpunkter och klagomål).

Kontakta barn- och elevombudet (BEO)  om du upplever att ansvariga i kommunen inte har tagit mobbningen på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper.

Om mobbningen beror på etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO)

Läs om förskolors arbete med värdegrunden på skolverket.se

Anmäl kränkande behandling i förskolan

Om du utsätts för kränkande behandling eller trakasserier vid en förskola i Uppsala kommun kan du anmäla det. Du som är vårdnadshavare kan även göra en anmälan om det gäller ditt barn eller någon annan.

Anmälan vid fristående förskola

Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor, men om ett barn blivit mobbat eller kränkt på en fristående förskola är det Skolinspektionen som tar hand om sådana anmälningar. Här kan du läsa mer, bland annat om Barn- och elevombudet.

Anmälan vid kommunal förskola

 

Anmäl kränkande behandling
Kontakta utbildningsförvaltningen
Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Stationsgatan 12, Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

Se fler nyheter

Kampanjer