Sök eller säg upp plats på förskola och familjedaghem

Från och med 1 oktober 2019 gäller följande:

 • Det är obligatoriskt att ange tre alternativ när du söker plats i förskola eller familjedaghem. Det gäller även när du ansöker om byte av plats.
 • Det är två månaders uppsägningstid när du säger upp plats i förskola eller familjedaghem.
   

Du kan söka eller säga upp din plats digialt via e-tjänsten eBarnUngdom.

Läs reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 

Räkna ut avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem, fritidsklubb.

Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem.

Logga in i eBarnUngdom
 • Obligatoriskt att ange tre alternativ

  När du söker plats är det obligatoriskt att ange tre alternativ. Du kan rangordna upp till nio alternativ. Det ökar dina möjligheter att få plats på en förskola eller ett familjedaghem som du vill ha. När det finns fler sökande till en specifik förskola än det finns lediga platser följer vi kommunens antagningsprinciper.

  För närvarande finns endast ett fåtal lediga platser kvar till familjedaghem. Lägg därför gärna till förskolor bland dina val, även om du söker familjedaghem i första hand. 

  Läs om rättigheter och regler i förskola och pedagogisk omsorg.

  Sök plats senast fyra månader i förväg

  För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum du önskar måste du söka senast fyra månader i förväg. Du kan tidigast söka plats när barnet är en månad.

  Flest platser i augusti

  Det är störst chans att få den plats du vill ha i augusti eftersom många barn då slutar förskolan för att istället börja i förskoleklass. 

  Byte av plats

  Om du inte är nöjd med förskoleplatsen som du fått för ditt barn ansöker du om byte. Du gör på samma sätt som när du söker en plats och det är obligatoriskt att ange tre alternativ.

  Om du byter mellan två förskolor som handläggs av Uppsala kommun behöver du inte säga upp platsen. De aktuella placeringen avslutas i samband med att den nya påbörjas.

  Om du byter mellan en förskola som handläggs av Uppsala kommun och en förskola som har egen kö/antagning eller till en förskola i en annan kommun är uppsägningstiden två månader. 

  Säga upp plats

  Du har rätt att säga upp barnets plats när som helst under året. Uppsägningstiden är två månader. Båda vårdnadshavarna ska bekräfta uppsägningen.

  Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.

 • Ansökan om plats av särskilda skäl

  Om ditt barn har behov av plats eller utökad vistelsetid på grund av särskilda skäl ska du skriva ut, fylla i och skicka in blankett.

  Sök plats eller utökad vistelsetid i förskoleverksamhet av särskilda skäl. (PDF, 222 KB)

  Läs information angående ansökan om plats och utökad vistelsetid i förskoleverksamhet. (PDF, 111 KB)

 • Från 1 september 2019 tar antagning förskola fram en färgkodning över antal tillgängliga platser inom kommunala förskolor och fristående förskolor utan egen kö och publicerar den på uppsala.se. Det sker två gånger om året, i september och i april. Beräkningen är en dagsaktuell uppgift och informationen finns därför publicerad under högst 1-1,5 månad efter publiceringsdatum. Nästa tillfälle sker 1 april 2020. 

  Färgkodningen kan hjälpa dig som vårdnadshavare att bedöma möjligheten att få plats vid den förskola du önskar eller att omprioritera dina val. För förskolor med egen kö vänder du dig direkt till aktuell förskola med din ansökan.

Kontakta antagning för förskola och fritids

Du kan träffa handläggare från antagningen på kontaktcenter, Stationsgatan 12, på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Lunchstängt 13.00–13.30. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem, fritidsklubb, grundskola och skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

Telefon: 0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30