Sök eller säg upp plats på förskola och familjedaghem

Från och med 1 oktober 2019 gäller följande:

 • Det är obligatoriskt att ange tre alternativ när du söker plats i förskola eller familjedaghem. Det gäller även när du ansöker om byte av plats.
 • Det är två månaders uppsägningstid när du säger upp plats i förskola eller familjedaghem.
   

Du kan söka eller säga upp din plats digialt via e-tjänsten eBarnUngdom.

Nya regler från höstterminen 2018

Från och med 1 augusti inför vi nya regler och antagningsprinciper. 
Läs de nya reglerna för förskola och pedagogisk omsorg.

Färgkodning av tillgängliga platser vid förskolor

1 september kan vårdnadshavare se färgkodning av tillgängliga förskoleplatser. Färgkodningen kan hjälpa vårdnadshavare att bedöma möjligheten att få plats vid den förskola de önskar.

Läs mer om och se färgkodningen för 1 september 2019

Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem från och med 1 augusti.

Logga in i eBarnUngdom
 • Välj nio alternativ

  När du söker plats kan du välja upp till nio alternativ. Ju fler alternativ du väljer desto större är möjligheten att du får plats på en förskola eller ett familjedaghem som du vill ha. När det finns fler sökande till en specifik förskola än det finns lediga platser följer vi kommunens antagningsprinciper.

  För närvarande finns endast ett fåtal lediga platser kvar till familjedaghem. Lägg därför gärna till förskolor bland dina val, även om du söker familjedaghem i första hand. 

  Läs om rättigheter och regler i förskola och pedagogisk omsorg.

  Sök plats senast fyra månader i förväg

  För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum du önskar måste du söka senast fyra månader i förväg. Du kan tidigast söka plats när barnet är en månad.

  Flest platser i augusti

  Det är störst chans att få den plats du vill ha i augusti eftersom många barn då slutar förskolan för att istället börja i förskoleklass. 

  Byt plats

  Om du vill byta från en enhet till en annan inom kommunen gör du på samma sätt som när du söker en ny plats. Du behöver inte säga upp din gamla plats. 

  Säga upp plats

  Du har rätt att, när som helst under året, säga upp din plats. Uppsägningstiden är en månad. Båda vårdnadshavarna ska bekräfta uppsägningen.

  Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.

 • Ansökan om plats av särskilda skäl

  Om ditt barn har behov av plats eller utökad vistelsetid på grund av särskilda skäl ska du skriva ut, fylla i och skicka in blankett.

  Sök plats eller utökad vistelsetid i förskoleverksamhet av särskilda skäl. (PDF, 222 KB)

  Läs information angående ansökan om plats och utökad vistelsetid i förskoleverksamhet (PDF, 111 KB)

 • Från 1 september 2019 tar antagning förskola fram en färgkodning över antal tillgängliga platser inom kommunala förskolor och fristående förskolor utan egen kö. Det sker två gånger om året, 1 september och 1 april.

  Beräkningen är en dagsaktuell uppgift och gäller vid just dessa tillfällen. Beräkningen kan hjälpa dig som vårdnadshavare att bedöma möjligheten att få plats vid den förskola du önskar eller att omprioritera dina val. För förskolor med egen kö vänder du dig direkt till aktuell förskola med din ansökan.

  Färgkodningen för 1 september 2019 är tillgänglig under perioden 1 september – 18 oktober och släcks därefter ned. Under perioden sker två placeringstillfällen för ansökningar som kommit in och gäller förskoleplatser från januari 2020. Antalet tillgängliga platser kan därmed förändras under periodens gång, men färgkodningen uppdateras inte.

  Se tillgängliga platser vid kommunala och fristående förskolor 1 september 2019. (PDF, 48 KB)

Kontakta antagning för förskola och fritids

Du kan träffa handläggare från antagningen på kommuninformation, Stationsgatan 12, på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Lunchstängt 13.00–13.30. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

Telefon: 0771-727 001, menyval 1, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30