Modersmålsstöd i förskolan

Riktat modersmålsstöd kan ansökas av förskolan till barn i åldern 1-5 år.

Förskolan har ansvaret för barnets språkliga och kulturella utveckling. Om förskolan gör en bedömning att ett enskilt barn är i behov av ett riktat stöd i sitt modersmål kan de ansöka om detta. Enheten för flerspråkighet kan bevilja riktat modersmålsstöd för barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i kommunal eller enskild verksamhet.

Läs mer om Enheten för flerspråkighet.

Kontakta modersmålsstöd

Marianna Aivazova, enhetschef
Malin Tyberg, biträdande enhetschef ansvar förskola

Telefon: 018-727 14 79
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2