Modersmålsstöd i förskolan

Riktat modersmålsstöd kan ansökas av förskolan till barn i åldern 1-5 år.

Förskolan har ansvaret för barnets språkliga och kulturella utveckling. Om förskolan gör en bedömning att ett enskilt barn är i behov av ett riktat stöd i sitt modersmål kan de ansöka om detta. Enheten för flerspråkighet kan bevilja riktat modersmålsstöd för barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i kommunal eller enskild verksamhet.

Ansök om modersmålsstöd. (PDF, 45 KB)

Läs mer om Enheten för flerspråkighet.

Utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag på hur kommunen ska arbeta med modersmålsstöd framöver. Läs om vad förslaget innebär.

Kontakta modersmålsstöd

Marianna Aivazova, enhetschef
Malin Tyberg, biträdande enhetschef ansvar förskola

Telefon: 018-727 14 79
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 2