Mobbning i förskolan

Kontakta förskolan om du är mobbad eller är förälder till ett barn som mobbas. Vänd dig till förskolechefen eller någon av pedagogerna.

Hitta kontaktuppgifter till din förskola på hittaochjamfor.se

Förskolans ansvar

Förskolan ska förebygga mobbning och ansvarar för att stoppa den. Förskolechefen är ytterst ansvarig för att förskolan arbetar aktivt mot mobbning. Varje förskola ska ha en skriftlig plan för sitt arbete mot mobbning och kränkningar. I planen ska det vara tydligt  vem som ansvarar för vad, och hur arbetet ska gå till.

Om förskolans hjälp inte räcker till

Om du inte känner dig nöjd med hur förskolan hanterar mobbningen, kan du vända dig till kommunens utbildningschef. Utbildningschefen är chef över alla förskolor i kommunen.

Kontakta barn- och elevombudet (BEO) om du upplever att ansvariga i kommunen inte har tagit mobbningen på tillräckligt stort allvar eller om förskolans åtgärder inte hjälper.

Om mobbningen beror på etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO)

Läs om  förskolors arbete med värdegrunden på skolverket.se