Om ditt barn tillhör minoriteten sverigefinnar

Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. För dig som har barn i förskoleålder innebär det:

  • Att du ska bli tillfrågad om du vill ha finskspråkig förskoleverksamhet.
  • En sådan fråga ges när du ansöker om plats i förskola. Det är frivilligt att besvara frågan.
  • Att om du önskar ska ditt barn erbjudas plats på en förskola där verksamheten helt eller till väsentlig del bedrivs på finska.
  • På Hällby förskola finns en avdelning där verksamheten sker helt på finska huvuddelen av dagen.
  • Att oavsett vilken förskola du väljer får ditt barn språkstöd.
  • Språkstöd ges av en modersmålspedagog från Enheten för flerspråkighet som kommer till din förskola varje vecka.