Lämna synpunkter eller klagomål på förskolan

Har du synpunkter eller klagomål på en förskola ska du i första hand vända dig direkt till den chef som är ansvarig för verksamheten.

Gäller det en kommunal förskola kan du också lämna dina synpunkter till utbildningsförvaltningen:

Lämna synpunkt