Kemikaliesmart förskola och skola

 1. I korthet


  Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för en kemikaliesmart och giftfri förskola och skola. Lär dig om kemikalier i vår vardag och få tips på hur du kan minska risken att exponeras för skadliga kemikalier. Kommunen erbjuder en webbutbildning för en kemikaliesmart förskola och skola. Utbildningen vänder sig i första hand till förskolor men privatpersoner kan också gå utbildningen.

  Fäll ihop
 2. Webbutbildning för en kemikaliesmart förskola


  Webbutbildningen kemikaliesmart förskola ger tips om hur vi kan bli mer kemikaliesmarta. Den vänder sig i första hand till förskolor och annan pedagogisk omsorg men skolor och privatpersoner kan också använda utbildningen.

  Genom utbildningen kan du lära dig om kemikalier i barns vardag och få tips om vilka leksaker och material som är bra att ta bort.

  Gå webbutbildningen kemikaliesmart förskola

  Fäll ihop
 3. Barn och kemikalier


  Leksaker kan avge kemikalier

  Leksaker och andra varor kan avge små mängder kemikalier. Vissa kemikalier binds till damm och kan till exempel tas upp genom huden.

  Barn riskerar att utsättas för mer kemikalier än vuxna

  Barn har ett annat beteende än vuxna och det innebär att de riskerar att utsättas för mer kemikalier. Barn utforskar till exempel saker genom att stoppa dem i munnen. 

  I förhållande till sin vikt äter och dricker barn mer än vuxna och andas snabbare. Det innebär att barn kan få i sig mer av ämnen som de utsätts för jämfört med vuxna. Barn är känsligare för påverkan av kemikalier än vuxna eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade.

  Fäll ihop
 4. Kemikalieinspektionen om kemikalier i barns vardag


  Kemikalieinspektionen har samlat information om kemikalier i barns vardag på sin webbplats. Där finns tips om vad du själv kan göra för en kemikaliesmart vardag.

  Läs om kemikalier i barns vardag på Kemikalieinspektionens webbplats

  Kemikalieinspektionen har tillsammans med andra myndigheter tagit fram material om kemikaliesmart skola och förskola. På deras webbplats finns bland annat filmer om kemikalier i vår vardag och information om hur du kan minska risken att exponeras för skadliga kemikalier.

  Läs om kemikaliesmart skola och förskola på Kemikalieinspektionens webbplats

  I kemikaliepodden, en samtalspodd från Kemikalieinspektionen, lär du dig om kemikalier i vardagen så att du kan göra medvetna val. 

  Lyssna på kemikalieinspektionens poddar om kemikaliesmart vardag

  Fäll ihop

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post. 

Tisdag 10 december klockan 9.00–10.00 är servicetelefonen stängd på grund av utbildning.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala