Information med anledning av coronavirus - förskola

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

  Fäll ihop
 2. Fortsatt öppna


  Uppsalas kommunala förskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens råd. Det innebär att barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Förskoleavgift betalas som vanligt, även för barn som är sjuka och inte kan vara i förskolan.

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola.

  Fäll ihop
 3. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet


  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om en sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  26 mars beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas.

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

  Fäll ihop
 4. Om vårdnadshavare till barn i förskola blir permitterade


  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i förskola enligt ordinarie schema. Det bidrar till att barnens vardag kan fortsätta som vanligt och att vårdnadshavare snabbt kan återgå till arbetet eller till annat arbete.

  Eftersom permitteringen är tillfällig likställs den inte med arbetslöshet i den här situationen.

  Fäll ihop
 5. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger


  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

  Fäll ihop
 6. Tillfälliga regler vid uppsägning av plats i förskola


  Till och med 30 juni 2020 gäller tillfälliga regler när vårdnadshavare säger upp plats i förskola på grund av arbetslöshet. Uppsägningstiden är två månader och barnet kan vara kvar i förskola under den perioden. Vårdnadshavare betalar avgift för den första uppsägningsmånaden. Den andra månaden är avgiftsfri.

  Enligt ordinarie regler är uppsägningstiden två månader och vårdnadshavare ska betala avgift under hela uppsägningstiden.

  Fäll ihop