Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Från och med 1 augusti 2020 gäller följande:

 • Det är obligatoriskt att ange ett alternativ när du söker en plats i förskola eller familjedaghem men du kan göra upp till nio val. Det gäller även när du ansöker om byte av plats. Om du inte redan har en plats är det viktigt att använda dig av möjligheten att göra upp till nio val ändå eftersom det ökar dina chanser att få en förskola nära hemmet och som fungerar för dig.
 • Handläggningstiden ändras till 3 kalendermånader med undantag för körningar mot augusti månad som fortfarande är 4 månader. Det innebär att om du vill ha plats någon gång i till exempel januari ska du ha inkommit med din anmälan om platsbehov senast 30 september.

Om du önskar placering eller vill säga upp en plats i en förskola som handläggs av kommunen kan du söka eller säga upp din plats digitalt via e-tjänsten eBarnUngdom .

Om du önskar placering eller vill säga upp plats i en förskola med egen antagning söker du plats och säger upp platsen direkt till förskolan.

Vilka förskolor som har egen antagning ser du i e-tjänsten eBarnUngdom och i Hitta & Jämför.

Läs reglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 

Räkna ut avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem, fritidsklubb.

Se färgkodningen med tillgängliga platser vid kommunala förskolor och fristående förskolor utan kö.

Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem.

För att se filmens textremsa på valfritt språk, klicka på inställningar i menyn under filmen, därefter på undertexter och välj översätt automatiskt.

View the English language version of the video below.

Obligatoriskt att ange ett alternativ

När du söker en förskoleplats är det obligatoriskt att ange ett alternativ. Du kan välja upp till nio förskolor och rangordna dessa. Att välja fler förskolor ökar dina möjligheter att få plats på en förskola eller ett familjedaghem som du vill ha. När det finns fler sökande till en specifik förskola än det finns lediga platser följer vi kommunens antagningsprinciper.

För dig som söker familjedaghem

Lägg gärna till förskolor bland dina val, även om du söker familjedaghem i första hand.
För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum som du önskar måste du söka senast tre kalendermånader i förväg. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka minst fyra kalendermånader innan. Vill du till exempel att ditt barn ska börja i januari ska din ansökan ha kommit in senast 30 september för att vara säker på att tas med i handläggningen. Du kan tidigast söka en förskoleplats när barnet är en månad och tidigast få en plats från att barnet är 1 år.

Vid ansökan till förskolor gäller inte kötid, det viktiga är bara att ha en ansökan inne i tid (handläggningstid) när placeringarna görs mot den månad som du önskar.

Läs om rättigheter och regler i förskola och pedagogisk omsorg .

Sök plats senast tre eller fyra månader i förväg

För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum som du önskar måste du söka senast tre månader innan önskad placeringsmånad. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka senast fyra månader innan. Du kan tidigast söka en förskoleplats när barnet är en månad.

Flest platser i augusti

Det är störst chans att få en önskad plats du vill ha i augusti eftersom många barn då slutar förskolan för att istället börja i förskoleklass.

Byte av plats

Om du inte är nöjd med förskoleplatsen som du har fått för ditt barn eller vill byta av andra skäl kan du ansöka om byte. Då gör du på samma sätt som när du söker en förskoleplats. Du gör din ansökan i eBarnUngdom.

Direktplacering

Tänk på att om du söker byte av förskola och bytet beviljas, då får ditt barn en direktplacering, vilket innebär att ditt barn förlorar platsen på den förskola du söker byte från. Detta gäller även om du fått en framtida placering och valt att stå kvar i kön. (Gäller för ansökningar i oktober för önskad placering från januari 2021.)

Införandet av direktplaceringar har blivit uppskjutet och kommer att införas senare under året.

Byte mellan förskolor som handläggs av kommunen

Om du byter mellan två förskolor som handläggs av Uppsala kommun behöver du inte säga upp platsen. Den aktuella placeringen avslutas i samband med att den nya startar.

Byte mellan förskola som handläggs av kommunen och förskola med egen antagning

Om du byter mellan en förskola som handläggs av Uppsala kommun och en förskola som har egen kö/antagning eller till en förskola i en annan kommun är uppsägningstiden två månader.

Ansökan om plats av särskilda skäl

Om ditt barn har behov av plats eller utökad vistelsetid på grund av särskilda skäl ska du skriva ut, fylla i och skicka in blankett.

Sök plats eller utökad vistelsetid i förskoleverksamhet av särskilda skäl. (PDF, 222 KB)

Läs information angående ansökan om plats och utökad vistelsetid i förskoleverksamhet. (PDF, 111 KB)

Logga in i eBarnUngdom
 • Obligatoriskt att ange ett alternativ

  När du söker plats är det obligatoriskt att ange ett alternativ. Du kan rangordna upp till nio alternativ. Det ökar dina möjligheter att få plats på en förskola eller ett familjedaghem som du vill ha. När det finns fler sökande till en specifik förskola än det finns lediga platser följer vi kommunens antagningsprinciper.

  För närvarande finns endast ett fåtal lediga platser kvar till familjedaghem. Lägg därför gärna till förskolor bland dina val, även om du söker familjedaghem i första hand. 

  Läs om rättigheter och regler i förskola och pedagogisk omsorg.

  Sök plats senast tre eller fyra månader i förväg

  För att vi ska kunna garantera ditt barn en plats från det datum som du önskar måste du söka senast tre månader innan önskad placeringsmånad. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka senast fyra månader innan. Du kan tidigast söka en förskoleplats när barnet är en månad.

  Flest platser i augusti

  Det är störst chans att få den plats du vill ha i augusti eftersom många barn då slutar förskolan för att istället börja i förskoleklass. 

  Byte av plats

  Om du inte är nöjd med förskoleplatsen som du har fått för ditt barn eller vill byta av andra skäl kan du ansöka om byte. Då gör du på samma sätt som när du söker en förskoleplats. Du gör din ansökan i eBarnUngdom.

  Gäller för ansökningar i oktober för önskad placering från januari 2021. Tänk på att om du söker byte av förskola och bytet beviljas, då får ditt barn en direktplacering, vilket innebär att ditt barn förlorar platsen på den förskola du söker byte från. Detta gäller även om du fått en framtida placering och valt att stå kvar i kön.

  Införandet av direktplaceringar har blivit uppskjutet och kommer att införas senare under året.

  Om du byter mellan två förskolor som handläggs av Uppsala kommun behöver du inte säga upp platsen. Den aktuella placeringen avslutas i samband med att den nya påbörjas.

  Om du byter mellan en förskola som handläggs av Uppsala kommun och en förskola som har egen kö/antagning eller till en förskola i en annan kommun är uppsägningstiden två månader. 

  Säga upp plats

  Du har rätt att säga upp barnets plats när som helst under året. Uppsägningstiden är två månader. Båda vårdnadshavarna ska bekräfta uppsägningen.

  Förskoleplatsen avslutas automatiskt 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass.

 • Ansökan om plats av särskilda skäl

  Om ditt barn har behov av plats eller utökad vistelsetid på grund av särskilda skäl ska du skriva ut, fylla i och skicka in blankett.

  Sök plats eller utökad vistelsetid i förskoleverksamhet av särskilda skäl. (PDF, 222 KB)

  Läs information angående ansökan om plats och utökad vistelsetid i förskoleverksamhet. (PDF, 111 KB)

 • Färgkodning av tillgängliga platser vid förskolor

  Nu är årets färgkodning tillgänglig för dig som ska söka förskoleplats till januari 2021. Från 21 september publicerar kommunen ett dokument där vårdnadshavare kan se en färgkodning av tillgängliga förskoleplatser. Beräkningen av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som egentligen bara gäller vid just det tillfället. Därför kommer uppgifterna bara finnas tillgängliga här från 21 september till 31 oktober 2020. Sen kommer ny information tas fram till våren igen, när det är dags att söka förskoleplats inför hösten 2021.

  Mer information om färgkodningen

  Sedan september 2019 publicerar antagning förskola en färgkodning över antalet tillgängliga platser inom kommunala förskolor och fristående förskolor utan egen kö. Publiceringen sker två gånger om året på kommunens webbplats www.uppsala.se, i september och i april. Beräkningen av tillgängliga platser är en dagsaktuell uppgift som egentligen bara gäller vid just det tillfället. Därför kommer uppgifterna bara finnas tillgängliga här från 21 september till 31 oktober. Därefter publicerar vi en färgkodning två gånger om året på kommunens webbplats www.uppsala.se, i september och i april.

  Här hittar du färgkodningen som visar tillgängliga platser vid kommunala och fristående förskolor. (PDF, 187 KB)

 • Ditt barn har rätt att gå i finsk förskola.

  Läs om rättigheten till finsk förskola

Kontakta antagning för förskola och fritids

I Kontaktcenter på Stationsgatan 12 kan du få hjälp med enklare ärenden som gäller antagning till förskola och skola. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med att göra ett byte av förskola eller skola, lägga in och ändra inkomst. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post. 

Om du har ett ärende som du behöver hjälp med går det bra att maila till antagning.forskola@uppsala.se

Information om placeringar inom förskola finns på uppsala.se

Telefon:
0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30

Nyheter om förskola och familjedaghem

Se fler nyheter

Kampanjer