Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i annan pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem. Rätten gäller alla barn som har föräldrar som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga för ett syskon till barnet.

  Kommunens utgångspunkt är att alla barn ska få plats på en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. 

  Förskolan är en egen skolform för barn från ett år fram till förskoleklass. Den nationella läroplanen fastställer vad utbildningen ska innehålla och Skollagen är ramverket för hur utbildningen bedrivs. Förskollärare leder undervisningen och det kan också finnas annan personal på förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

  I Uppsala kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

  Hitta och jämför förskolor i Uppsala kommun.

   

  Familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare tar hand om ett antal barn i sitt hem. Barngruppen består av barn i olika åldrar. Det är vanligt att flera dagbarnvårdare träffas regelbundet för att barnen ska få leka i större grupper. Det gör att dagbarnvårdarna känner barngrupperna väl och kan vikariera för varandra vid behov.

  Frågor och svar om att söka förskola (DOCX, 636 KB)

  Du kan söka förskoleplats när barnet är en månad gammalt. Kom ihåg att ansöka om en plats senast tre månader innan barnet ska börja, det vill säga placeringsmånaden. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka senast fyra månader innan. Det är obligatoriskt att ange ett alternativ. Du kan rangordna upp till nio alternativ. Ju fler alternativ du anger desto större är möjligheten att du får plats på en önskad förskola eller ett familjedaghem som du vill ha.

  Det här gäller om du vill ha plats på någon av de kommunala förskolorna eller på en fristående förskola som kommunen sköter antagningen till. Om du vill ha plats på en förskola med egen antagning kontaktar du den förskolan.

  Läs mer om att söka eller säga upp en plats i förskola och pedagogisk omsorg.

  Läs reglerna för förskola och pedagogisk omsorg.

  Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem.

  View the English language version of the video below.

 2. Antagningsregler förskola

  När en förskola har fler sökande än lediga platser gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

  1. Syskon till barn som redan har plats på aktuell förskola. Med syskon menas här alla barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Barn som har längst relativt avstånd till en annan förskola i närheten, så kallad relativ närhet. Följande gäller om du söker plats till ditt barn för första gången, inte om du vill byta plats: om det inte finns plats på någon av förskolorna som du har sökt får du erbjudande om plats på en förskola inom ditt zonblock, utifrån syskonförtur och relativ närhet. Om det inte finns plats på någon förskola inom zonblocket får du erbjudande om en tillfällig plats på en så kallad vårförskola inom zonblocket.
  3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja på förskolan. Från och med augusti 2020 gäller detta de vårdnadshavare som sökt plats senare än tre månader innan barnet ska börja på förskolan, med undantag för placering mot augusti.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Du som söker byte av förskola och får plats på förskolan som du har sökt får en direktplacering. Det betyder att ditt barn automatiskt blir av med sin placering på den förskola barnet har idag från det datum som barnet kan börja på den förskola som du har sökt byte till. Du får då inget erbjudande om plats innan och kan inte heller tacka nej till bytet. Tänk på att inte söka till förskolor som du inte vill byta till eftersom det inte går att ångra en placering som sker genom direktplacering.

  Läs antagningsreglerna i sin helhet i reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  Om du vill ha information om reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som gällde fram till 17 oktober 2021 kan du kontakta kontakta antagningen för förskola.

  Om barnet är folkbokfört och bor i annan kommun

  Om barnet är folkbokfört och bor i annan kommun måste ett yttrande från hemkommunen hämtas. Vänd dig till hemkommunen för att få hjälp med detta.

  Blankett - yttrande från hemkommun, för barn som vill ansöka om förskola i Uppsala kommun, barn folkbokförda i annan kommun. (PDF, 74 KB)

  Om barnet är folkbokfört och bor i Uppsala kommun och vill få plats i annan kommun

  Om barnet är folkbokfört och bor i Uppsala kommun måste ett yttrande från Uppsala kommun lämnas för godkännande av betald plats i annan kommun.

  Blankett för mottagande av barn/elev som är folkbokförd i Uppsala kommun (PDF, 218 KB)

  Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt folkbokföringsadress när vi mäter. Ska du flytta till eller inom Uppsala och söker förskola måste du skicka in en kopia av ditt bostadskontrakt. Då kan vi beräkna relativ närhet från din framtida folkbokföringsadress.

  Skicka in signerat bostadskontrakt (pdf) och uppgifter om ny adress

  Läs om vad som gäller om du vill ansöka utökad tid av särskilda skäl 

  Relativ närhet

  Om en förskola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en förskola nära hemmet. 

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda förskolan jämfört med en alternativ förskola i närheten. 

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda förskolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda förskolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste förskolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma förskola.

  Om två barn valt samma förskola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa förskolan som har rätt till platsen.

  Barn som inte får plats på någon av förskolorna som de har sökt får erbjudande om plats på en förskola som ligger inom det så kallade zonblocket. Vi fördelar lediga platser inom zonblocket utifrån syskonförtur och relativ närhet.

  Kommunen är indelad i geografiska zoner. Barn tillhör den zon som de är folkbokförda i. Flera zoner som ligger nära vandra bildar ett zonblock.

  Se zoner, zonblock och förskolor på en karta. På kartan kan du skriva in ditt barns folkbokföringsadress och se vilken zon ni bor i och vilket zonblock ni tillhör.

  Illustration som visar hur relativ närhet fungerar.
  Exempel: Sam har 700 meter till den förskola han valt och 850 meter till sin näst närmaste förskola (850-700=150 meter). Mira har 500 meter till förskolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste förskola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det Sam som får platsen på den valda förskolan eftersom han skulle få längre till den alternativa förskolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar. (PDF, 36 KB)

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till förskolan använder vi oss av datoriserade beräkningar som använder ett adressregister och digitalt vägnät som grund. Beräkningen görs på samma sätt för alla barn vilket säkerställer att alla behandlas lika. Det är det beräknade avståndet som gäller och detta justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

  Se vägnätet för avståndsmätning

  Du kan se vägnätet som kommunen använder för att mäta avstånd på en karta:
  Se vägnätskarta för hur kommunen mäter avstånd till förskola.

  • Du kan behöva zooma in i kartan för att se vägnätet.
  • Använd i-knappen och klicka i kartan för att få upp en pop up-ruta med de förskolor som finns inom en enkilometersradie.
 3. Antagningsregler familjedaghem

  När det är kö till platser på ett familjedaghem gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

  1. Syskon till barn som redan har plats på det aktuella familjedaghemmet. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Barn i en ålder som passar i barngruppen.
  3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja. Från och med augusti 2020 gäller detta de vårdnadshavare som sökt plats senare än tre månader innan barnet ska börja på förskolan, med undantag för placering mot augusti.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Läs antagningsreglerna i sin helhet i reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 4. Omsorgstid

  Om du arbetar eller studerar

  Barnet har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Du har alltså inte rätt att ha barnet på förskolan eller familjedaghemmet medan du utför andra saker som exempelvis handling eller fritidsaktiviteter.

  Rätten till plats gäller normalt från morgon till kväll, 6.30–18.30.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  Ansök om barnomsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (PDF, 249 KB)

  Ringarens förskola har kväll-, natt- och helgomsorg.

  Om du är arbetssökande

  Om någon av vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om du arbetar enstaka dagar kan ditt barn vara på förskolan den tid du behöver för arbete och resor under dessa dagar.

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem när du blir arbetslös gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter att du blivit arbetslös.

  Om du är föräldraledig

  Om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig för ett syskon till barnet, har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter syskonets födelse.

  Om du som mamma tar ut ledighet eller är sjukskriven inom en månad innan syskons födelse så får ditt barn behålla sin aktuella vistelsetid. Om du tar ut ledighet tidigare än en månad innan syskons födelse så gäller vanliga regler för omsorgstid.

  Anmäl ändrad omsorgstid (vistelsetid)

  Anmäl ändrad omsorgstid i eBarnUngdom.

  Kom ihåg att ändra ditt barns omsorgstid i så god tid som möjligt.

  Ansök om utökad omsorgstid i förskola

  Du kan ansöka om utökad omsorgstid i förskola om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Du kan bara ansöka om mer tid om omfattningen av din sysselsättning inklusive restid är mer än 20 timmar per vecka.

  Ansök om utökad omsorgstid via formulär

 5. Erbjudande om plats

  När det finns en ledig plats får du som vårdnadshavare ett erbjudande med e-post eller post. Om det inte finns plats på önskad förskola eller önskat familjedaghem får barnet plats på en annan förskola eller annat familjedaghem, så nära hemmet som möjligt. 

  Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet inom åtta dagar. Oavsett om du tackar ja eller nej till platsen du erbjudits kan du stå kvar i kön till förskolor eller familjedaghem som du hellre vill ha. Om du inte svarar inom åtta dagar räknar vi med att du tackat nej till platsen och tar bort dig ur kön.

  Du som söker byte av förskola får en direktplacering. Det betyder att ditt barn automatiskt blir av med sin placering på den förskola barnet har idag från det datum som barnet kan börja på den förskola som du har sökt byte till. Du får då inget erbjudande om plats innan och kan inte heller tacka nej till bytet.

  Tänk på att inte söka till förskolor som du inte vill byta till eftersom det inte går att ångra en placering som sker genom direktplacering.

  Körningsveckor för erbjudande av plats i förskola

  Körning av platserbjudanden till förskola görs följande veckor:

  • Vecka 15, 2022 inför start augusti 2022 (erbjudanden och placeringar till augusti sker under vecka 16)
  • Vecka 19, 2022 inför start augusti 2022
  • Vecka 22, 2022 inför start september 2022
  • Vecka 25, 2022 inför start oktober 2022
   OBS! Du måste ansöka senast fredagen den 17 juni för placering i oktober.
  • Vecka 34, 2022 inför start november 2022
  • Vecka 37, 2022 inför start december 2022

  Körningen kan ta olika lång tid beroende antal sökande. Därför kan dagen för utskick av erbjudanden variera under veckan.

  Plats erbjuds tre kalendermånader framåt. Om du har behov av plats tidigare kan du, när du fått ett erbjudande, vända dig till den erbjudna förskolan för att se om de kan ta emot ditt barn tidigare.

 6. Stängda dagar

  En förskola eller ett familjedaghem har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning. Under sommaren har en del enheter stängt några veckor. Om föräldrar har behov av omsorg då måste förskolan eller familjedaghemmet ordna det. Ofta sker det genom samarbete med en annan förskola eller ett annat familjedaghem. 

 7. Erbjudande om förskola av särskilda skäl

  Om du har barn under tre år som av fysiska eller psykiska skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har ni rätt till förskola eller familjedaghem i maximalt 15 timmar per vecka. Stödet kan ges oberoende av om föräldrarna arbetar eller studerar.

  Även i andra fall kan förskola eller familjedaghem erbjudas i den omfattning som behövs, utifrån familjens situation. Till exempel när du som vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller har sjukersättning.

  Här ansöker du om plats eller utökad tid av särskilda skäl

 8. Allmän förskola

  Att gå i allmän förskola innebär att ditt barn går i en helt vanlig förskola, men att det är särskilda regler som gäller. Du bestämmer själv om du ska anmäla ditt barn till allmän förskola eller förskola.

  Det här gäller

  Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn en plats i allmän förskola från höstterminen det året som barnet fyller 3 år. Allmän förskola innebär alltså att alla barn har rätt att gå 3 timmar per dag utan att betala någon avgift. Totalt max 525 timmar per år.

  Det här gäller om du väljer allmän förskola

  • Du betalar ingen avgift.
  • Barnet får gå i förskola 3 timmar varje dag.
  • Det ingår ingen lunch.
  • Barnet går i förskolan mellan september och maj, alltså inte juni, juli och augusti.
  • Förskolan följer grundskolans terminer, det innebär att barnet är ledigt när det är utbildnings- och lovdagar. Du hittar alla aktuella datum här

  Det här gäller om du redan har plats på en förskola eller familjedaghem

  Då får du betala 25 procent lägre avgift från september till maj, eftersom det är under den perioden som ditt barn har rätt till allmän förskola. 

  Beräkna avgift för förskola och familjedaghem.

  Anmäl ditt barn till allmän förskola i eBarnUngdom. 

 9. Finskspråkig förskola

  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder att om du önskar ska ditt barn erbjudas plats på en förskola där verksamheten helt eller till väsentlig del bedrivs på finska.

  Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats.

  Besök Hällby förskolas webbplats.

  Information om förskola på finska.

 10. Kompletterande barnomsorg

  Familjenätverk

  Familjenätverk ger familjer möjlighet att vara hemma med sina barn och samtidigt ta hand om andras barn. 

  Familjenätverket erbjuder omsorg i hemmiljö för barn från ett års ålder till och med juli månad det år barnet fyller fem år. Familjerna väljer aktivt vem de ska samarbeta med och kommer överens om vistelsen i familjenätverket. 

  För att ditt barn ska få plats i ett familjenätverk måste ni föräldrar arbeta eller studera minst på halvtid.

  Föräldrarna till barn i familjenätverk ska vara medlemmar i en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen anställer den förälder som tar hand om barnen. 

  Avgiften för familjenätverk är densamma som för förskola och familjedaghem.

 11. Inkomstanmälan och avgiftskontroll

  Inkomstanmälan

  Du ska anmäla din inkomst och sysselsättning till kommunen när:

  • du tackar ja till plats i förskola eller på fritidshem
  • du ändrar barnets grund för placering och omsorgstid
  • kommunen begär det
  • din inkomst eller sysselsättning ändras 
  • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Du behöver inte lämna någon inkomstanmälan om det gäller placering i fritidsklubb eller i allmän förskola.

  Anmäl din inkomst och sysselsättning i eBarnUngdom

  Avgiftsgrundande inkomst

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas

  • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
  • inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
  • familjehemsersättning
  • ålderspension, änkepension eller omställningspension
  • livränta
  • föräldrapenning
  • vårdbidrag och omvårdnadsbidrag
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • utbildningsbidrag.

  Vissa inkomster och bidrag är inte avgiftsgrundande, till exempel

  • studiemedel från CSN
  • stipendier
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • försörjningsstöd.

  Avgiftskontroll

  Kommunen jämför i efterhand din lämnade inkomstuppgift med din inkomstdeklaration. Det gör vi med två års fördröjning.

  Om kontrollen visar att du betalat fel barnomsorgsavgift justerar vi den. Har du betalt för låg avgift får du en faktura. Har du istället betalat för mycket får du pengarna utbetalda. 

  Läs om kontroll av barnomsorgsavgift.

 12. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Öppettider under sommaren – Antagning och placering 
  Mellan den 11 och 28 juli har vi inga telefontider. Om du har frågor kan du vända dig till Kontaktcenter eller kontakta oss per e-post.

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Där kan du få hjälp med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Måndag, onsdag, fredag har du möjlighet att få hjälp av en handläggare i Kontaktcenter.

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Förskolan är avgörande för barnens framtid

  Förskollärarna Anita Gustafsson och Josephine Eld anställdes i början på året till ett uppdrag, att jobba för att fler barn i utrikesfödda familjer ska börja i förskolan.

 • Pappor ska läsa mer för sina barn

  Pappa älskar böcker är en högläsningssatsning för pappor med förskolebarn som är 3–5 år gamla. Satsningen är ett pilotprojekt som genomförs på biblioteken i Stenhagen, Sävja och Storvreta samt på Stadsbiblioteket under våren och sommaren 2022, fram till och med 9 september.

 • Kommunens förskolebussar – två nya och nytt utseende på alla

  Sedan i höstas har den kommunala förskolan två nya förskolebussar. Dessutom har alla sju förskolebussar fått ett nytt utseende med figurer från Pelle Svanslös.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 10 maj–30 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, skolledaren? Bestäm du. Nominera nu!

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.