Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola eller i annan pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem. Rätten gäller alla barn som har föräldrar som arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldralediga för ett syskon till barnet.

  Kommunens utgångspunkt är att alla barn ska få plats på en förskola som ligger så nära hemmet som möjligt. 

  Förskolan är en egen skolform för barn från ett år fram till förskoleklass. Den nationella läroplanen fastställer vad utbildningen ska innehålla och Skollagen är ramverket för hur utbildningen bedrivs. Förskollärare leder undervisningen och det kan också finnas annan personal på förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

  I Uppsala kommun finns både kommunala och fristående förskolor.

  Hitta och jämför förskolor i Uppsala kommun.

   

  Familjedaghem innebär att en dagbarnvårdare tar hand om ett antal barn i sitt hem. Barngruppen består av barn i olika åldrar. Det är vanligt att flera dagbarnvårdare träffas regelbundet för att barnen ska få leka i större grupper. Det gör att dagbarnvårdarna känner barngrupperna väl och kan vikariera för varandra vid behov.

  Du kan söka förskoleplats när barnet är en månad gammalt. Kom ihåg att ansöka om en plats senast tre månader innan barnet ska börja, det vill säga placeringsmånaden. Det gäller alla månader utom augusti, då måste du söka senast fyra månader innan. Det är obligatoriskt att ange ett alternativ. Du kan rangordna upp till nio alternativ. Ju fler alternativ du anger desto större är möjligheten att du får plats på en önskad förskola eller ett familjedaghem som du vill ha.

  Läs mer om att söka eller säga upp en plats i förskola och pedagogisk omsorg.

  Läs reglerna för förskola och pedagogisk omsorg.

  Se film om hur du söker plats på förskola och familjedaghem.

  View the English language version of the video below.

 2. Antagningsregler förskola

  När det är kö till platser på en förskola gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

  1. Syskon till barn som redan har plats på aktuell förskola. Med syskon menas här alla barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Barn som har längst relativt avstånd till en annan förskola i närheten, så kallad relativ närhet.
  3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja på förskolan. Från och med augusti 2020 gäller detta de vårdnadshavare som sökt plats senare än tre månader innan barnet ska börja på förskolan, med undantag för placering mot augusti.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Läs antagningsreglerna i sin helhet i reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

  Från oktober 2020 får du som söker byte av förskola från januari 2021 (och kan få något av alternativen) en direktplacering. Det betyder att ditt barn automatiskt blir av med sin placering från det datum som barnet kan börja på den förskola du sökt byte till. Du får då inget erbjudande om plats innan. Tänk därför på att inte ha kvar en ansökan till högre alternativ eller göra en bytesansökan till förskolor som du inte är säker på att du vill byta till. 

  Införandet av direktplaceringar har blivit uppskjutet och kommer att införas senare under året.

  Om du vill ha information om reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som gällde fram till 31 juli 2018 kan du kontakta antagningen för förskola.

  Om barnet är folkbokfört och bor i annan kommun måste ett yttrande från hemkommunen hämtas. Yttrande från hemkommun (PDF, 268 KB).

  Relativ närhet

  Om en förskola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en förskola nära hemmet. 

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda förskolan jämfört med en alternativ förskola i närheten. 

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda förskolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda förskolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste förskolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma förskola.

  Om två barn valt samma förskola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa förskolan som har rätt till platsen.

  Illustration som visar hur relativ närhet fungerar.
  Exempel: Sam har 700 meter till den förskola han valt och 850 meter till sin näst närmaste förskola (850-700=150 meter). Mira har 500 meter till förskolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste förskola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det Sam som får platsen på den valda förskolan eftersom han skulle få längre till den alternativa förskolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar. (PDF, 36 KB)

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till förskolan använder vi oss av datoriserade beräkningar som använder ett adressregister och digitalt vägnät som grund. Beräkningen görs på samma sätt för alla barn vilket säkerställer att alla behandlas lika. Det är det beräknade avståndet som gäller och detta justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

  Se vägnätet för avståndsmätning

  Du kan se vägnätet som kommunen använder för att mäta avstånd på en karta:
  Se vägnätskarta för hur kommunen mäter avstånd till förskola.

  • Du kan behöva zooma in i kartan för att se vägnätet.
  • Använd i-knappen och klicka i kartan för att få upp en pop up-ruta med de förskolor som finns inom en enkilometersradie. 

  Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt adress när vi mäter. Om du flyttar till eller inom Uppsala ska du skanna in en kopia på köpekontrakt eller hyreskontrakt och skicka med e-post, som bifogad pdf-fil, tillsammans med barnets namn och personnummer, till antagning.forskola@uppsala.se

 3. Antagningsregler familjedaghem

  När det är kö till platser på ett familjedaghem gäller kommunens prioriteringsordning. Reglerna gäller både när du för första gången söker plats till ditt barn och när du vill byta plats.

  1. Syskon till barn som redan har plats på det aktuella familjedaghemmet. Med syskon menas här samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.
  2. Barn i en ålder som passar i barngruppen.
  3. Barn vars vårdnadshavare sökt plats senare än fyra månader innan barnet ska börja. Från och med augusti 2020 gäller detta de vårdnadshavare som sökt plats senare än tre månader innan barnet ska börja på förskolan, med undantag för placering mot augusti.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Läs antagningsreglerna i sin helhet i reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 4. Omsorgstid

  Om du arbetar eller studerar

  Barnet har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid. Du har alltså inte rätt att ha barnet på förskolan eller familjedaghemmet medan du utför andra saker som exempelvis handling eller fritidsaktiviteter.

  Rätten till plats gäller normalt från morgon till kväll, 6.30–18.30.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  Ansök om barnomsorg på tid då förskola och fritidshem inte erbjuds (PDF, 249 KB)

  Ringarens förskola har kväll-, natt- och helgomsorg.

  Om du är arbetssökande

  Om någon av vårdnadshavarna är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om du arbetar enstaka dagar kan ditt barn vara på förskolan den tid du behöver för arbete och resor under dessa dagar.

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem när du blir arbetslös gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter att du blivit arbetslös.

  Om du är föräldraledig

  Om någon av vårdnadshavarna är föräldraledig för ett syskon till barnet, har barnet rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet upp till 20 timmar per vecka. 

  Om ditt barn redan går på förskola eller familjedaghem gäller den begränsade vistelsetiden från och med en månad efter syskonets födelse.

  Om du som mamma tar ut ledighet eller är sjukskriven inom en månad innan syskons födelse så får ditt barn behålla sin aktuella vistelsetid. Om du tar ut ledighet tidigare än en månad innan syskons födelse så gäller vanliga regler för omsorgstid.

  Anmäl ändrad omsorgstid (vistelsetid)

  Anmäl ändrad omsorgstid i eBarnUngdom.

  Kom ihåg att ändra ditt barns omsorgstid i så god tid som möjligt.

 5. Erbjudande om plats

  När det finns en ledig plats får du som vårdnadshavare ett erbjudande med e-post eller post. Om det inte finns plats på önskad förskola eller önskat familjedaghem får barnet plats på en annan förskola eller annat familjedaghem, så nära hemmet som möjligt. 

  Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet inom åtta dagar. Oavsett om du tackar ja eller nej till platsen du erbjudits kan du stå kvar i kön till förskolor eller familjedaghem som du hellre vill ha. Om du inte svarar inom åtta dagar räknar vi med att du tackat nej till platsen och tar bort dig ur kön.

  Från oktober 2020 får du som söker byte av förskola från januari 2021 (och kan få något av alternativen) en direktplacering. Det betyder att ditt barn automatiskt blir av med sin placering från det datum som barnet kan börja på den förskola du sökt byte till. Du får då inget erbjudande om plats innan. Tänk därför på att inte ha kvar en ansökan till högre alternativ eller göra en bytesansökan till förskolor som du inte är säker på att du vill byta till. 

  Införandet av direktplaceringar har blivit uppskjutet och kommer att införas senare under året.

  Körningveckor för erbjudande av plats i förskola

  Körning av platserbjudanden till förskola inför vårterminen 2021 görs följande veckor:

  Vecka 42 inför start januari 2021
  Vecka 46 inför start februari 2021
  Vecka 50 inför start mars 2021
  Vecka 2 inför start april 2021
  Vecka 6 inför start maj 2021
  Vecka 10 inför start juni 2021
  Vecka 12 inför start juli 2021

  Körningen kan ta olika lång tid beroende antal sökande. Därför kan dagen för utskick av erbjudanden variera under veckan.

  Plats erbjuds tre kalendermånader framåt. Om du har behov av plats tidigare kan du, när du fått ett erbjudande, vända dig till den erbjudna förskolan för att se om de kan ta emot ditt barn tidigare.

 6. Stängda dagar

  En förskola eller ett familjedaghem har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning. Under sommaren har en del enheter stängt några veckor. Om föräldrar har behov av omsorg då måste förskolan eller familjedaghemmet ordna det. Ofta sker det genom samarbete med en annan förskola eller ett annat familjedaghem. 

 7. Erbjudande om förskola på grund av särskilda skäl

  Om du har barn under tre år som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har ni rätt till allmän förskola eller familjedaghem i maximalt 15 timmar per vecka. Stödet kan ges oberoende av om föräldrarna arbetar eller studerar.

  Även i andra fall kan förskola eller familjedaghem erbjudas i den omfattning som behövs, utifrån familjens situation. Exempelvis när vårdnadshavare är långtidssjukskriven eller har sjukersättning och av den anledningen behöver stöd.

  Här ansöker du om plats på grund av särskilda skäl

 8. Allmän förskola

  Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri. Barnet får gå 3 timmar per dag och som mest 525 timmar under ett år.

  De flesta förskolor i kommunen erbjuder allmän förskola. Verksamheten följer grundskolans terminer och barnet är ledigt på skolans utbildnings- och lovdagar. Lunch ingår inte.

  Anmäl ditt barn till allmän förskola i eBarnUngdom

  Om ditt barn redan har plats på en förskola eller ett familjedaghem får du betala 25 procent lägre avgift under perioden september till maj eftersom ditt barn då har rätt till allmän förskola. 
  Beräkna avgift för förskola och familjedaghem.

 9. Finskspråkig förskola

  Uppsala kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på en finskspråkig avdelning inom förskola om du som är finskspråkig vill ha det. 

  Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats.

  Information om förskola på finska.

 10. Kompletterande barnomsorg

  Familjenätverk

  Familjenätverk ger familjer möjlighet att vara hemma med sina barn och samtidigt ta hand om andras barn. 

  Familjenätverket erbjuder omsorg i hemmiljö för barn från ett års ålder till och med juli månad det år barnet fyller fem år. Familjerna väljer aktivt vem de ska samarbeta med och kommer överens om vistelsen i familjenätverket. 

  För att ditt barn ska få plats i ett familjenätverk måste ni föräldrar arbeta eller studera minst på halvtid.

  Föräldrarna till barn i familjenätverk ska vara medlemmar i en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen anställer den förälder som tar hand om barnen. 

  Avgiften för familjenätverk är densamma som för förskola och familjedaghem.

 11. Inkomstanmälan och avgiftskontroll

  Inkomstanmälan

  Du ska anmäla din inkomst till kommunen när

  • du tackar ja till plats i förskoleverksamhet eller på fritidshem
  • kommunen begär det
  • din inkomst förändras 
  • hushållet sammansättning förändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Du behöver inte lämna någon inkomstanmälan om det gäller placering i fritidsklubb eller i allmän förskola.

  Anmäl din inkomst i eBarnUngdom

  Avgiftsgrundande inkomst

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas

  • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
  • inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
  • familjehemsersättning
  • ålderspension, änkepension eller omställningspension
  • livränta
  • föräldrapenning
  • vårdbidrag
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • utbildningsbidrag.

  Vissa inkomster och bidrag är inte avgiftsgrundande, till exempel

  • studiemedel från CSN
  • stipendier
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • försörjningsstöd.

  Avgiftskontroll

  Kommunen jämför i efterhand din lämnade inkomstuppgift med din inkomstdeklaration. Det gör vi med två års fördröjning.

  Om kontrollen visar att du betalat fel barnomsorgsavgift justerar vi den. Har du betalt för låg avgift får du en faktura. Har du istället betalat för mycket får du pengarna utbetalda. 

  Läs om kontroll av barnomsorgsavgift.

 12. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  I Kontaktcenter på Stationsgatan 12 kan du få hjälp med enklare ärenden som gäller antagning till förskola och skola. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med att göra ett byte av förskola eller skola, lägga in och ändra inkomst. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Måndag, onsdag, fredag har du möjlighet att få hjälp via handläggare i kontaktcenter.

  Information om placeringar inom förskola finns på uppsala.se

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

Se fler nyheter

Kampanjer