Förskolor och familjedaghem – hitta och jämför

Du kan hitta alla förskolor och familjedaghem i Uppsala kommun på en karta eller i en lista, både kommunala och fristående. Du kan se vilken pedagogisk inriktning varje förskola har, hitta kontaktuppgifter och se vem som driver förskolan. Du kan också se resultaten från den årliga föräldraenkäten.

Se alla förskolor på hittaochjamfor.se

Se alla familjedaghem på hittaochjamfor.se

Kontakta antagning för förskola och fritids

Under sommaren finns inga handläggare på plats på kommuninformation. De är åter på plats 13 augusti. 

Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30