Förskolor och familjedaghem – hitta och jämför

Du kan hitta alla förskolor och familjedaghem i Uppsala kommun på en karta eller i en lista, både kommunala och fristående. Du kan se vilken pedagogisk inriktning varje förskola har, hitta kontaktuppgifter och se vem som driver förskolan. Du kan också se resultaten från den årliga föräldraenkäten.

Se alla förskolor på hittaochjamfor.se

Se alla familjedaghem på hittaochjamfor.se

Kontakta antagning för förskola och fritids

 

Kontakta en handläggare för frågor om bland annat din förskoleanmälan och information om specifik enhet/område. Antagningsenheten har telefontid måndag–torsdag 9.30–11.30.

Direktnummer och e-post till handläggarna finns i e-tjänsten eBarnUngdom. Välj flik (förskola eller fritidshem/fritidsklubb) och välj Visa mer om den enhet du söker. Du kan också nå handläggarna via växeln, telefon: 018-727 00 00. 

Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.