Förskoleenkät

Du som har barn i förskola eller familjedaghem kan lämna dina åsikter om verksamheten via en enkät. 2019 års enkät är stängd. Resultatet sammanställs och lämnas under våren till förskolor och presenteras därefter på Hitta och jämför. 

2019 års enkät är stängd.

Kontakt

Har du frågor om enkäten eller om undersökningens syfte och innehåll är du välkommen att kontakta Maria Larsson.

Telefon: 018-727 86 46