Förskoleenkät

Du som har barn i förskola eller familjedaghem kan lämna dina åsikter om verksamheten via en enkät. 

2018 års enkät är stängd.

Resultat av förskoleenkäten

Jämför förskolornas resultat från tidigare enkäter på hittaochjamfor.se.

Kontakt

Har du frågor om enkätfrågorna eller om undersökningens syfte och innehåll är du välkommen att kontakta Gerd Andersson.

Telefon: 018-727 23 68