Förskoleenkät 2020

Du som har barn i förskola eller familjedaghem kan lämna dina åsikter om verksamheten via en enkät. 2020 års enkät är öppen 20 januari 25 februari. Resultatet sammanställs och lämnas under våren till förskolor och presenteras därefter på Hitta och jämför. 

Starta tjänsten

Kontakt

Har du frågor om enkäten eller om undersökningens syfte och innehåll är du välkommen att kontakta Maria Larsson.

Telefon: 018-727 86 46