Förskoleenkät

Du som är förälder till ett barn som går i förskolan eller på familjedaghem kan lämna dina åsikter om verksamheten via en enkät.

Enkäten avslutades 14 mars. Öppnar igen under 2018.