Förskoleenkät 2020

Förskoleenkät 2020 är nu stängd. Resultatet sammanställs och lämnas under våren till förskolor och presenteras därefter på uppsala.se under Hitta och jämför. 

Starta tjänsten

Kontakt

Har du frågor om enkäten eller om undersökningens syfte och innehåll är du välkommen att kontakta Maria Larsson.

Telefon: 018-727 86 46