Förskoleenkät

Du som har barn i förskola eller familjedaghem kan lämna dina åsikter om verksamheten via en enkät. 

2018 års enkät är stängd.

Resultat av förskoleenkäten

Jämför förskolornas resultat från tidigare enkäter på hittaochjamfor.se.