Förskolans lokaler

Om du har frågor om till exempel underhåll eller ventilation på en förskola kan du kontakta fastighetsförvaltaren.

Det kommunala bolaget Uppsala Kommun Skolfastigheter AB äger och förvaltar de flesta av kommunens förskolor. 

Hitta fastighetsförvaltare för de kommunala förskolorna på skolfastigheter.se. 

Läs kommunens lokalförsörjningsplan.

Kontakta Uppsala kommun Skolfastigheter AB