Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Uppsala kommun håller sig uppdaterade om utvecklingen och samarbetar nära med Region Uppsala för att minska spridningen av viruset.

 2. Förskolorna öppna

  Uppsalas kommunala förskolor är fortsatt öppna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Förskoleavgift betalas som vanligt, även för barn som är sjuka och inte kan vara i förskolan.

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 3. Om någon i hushållet är sjuk med symtom på covid-19

  När en person i ditt hushåll är sjuk med snuva, hosta, feber eller andra symtom på covid-19, ska den som är sjuk stanna hemma och testa sig.

  Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

 4. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19

  Huvudregeln är att alla barn och elever ska stanna hemma om det finns konstaterad smitta av covid-19 i hushållet. Men det finns undantag om barnet  haft covid-19 de senaste sex månaderna. 

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Eller kontakta 1177

 5. Det här gäller om någon i er familj reser utomlands

 6. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om en sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas (beslut togs 26 mars 2020).

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet .

 7. Förskolan informerar vid smitta av covid-19

  För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns förskolor informerar därför vårdnadshavare och medarbetare när de får kännedom om smitta. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

  Förskolor informerar de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Dessutom går det ut allmän information till berörd avdelning på förskolan. Enligt smittskyddsläkaren finns smittorisk när någon varit inom två meter i mer än 15 minuter på ett dygn.

  Vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna. Sjuka barn ska stanna hemma.

  Kontakta sjukvården via  1177.se .

 8. Skyddsutrustning till förskolans medarbetare

  Uppsala kommun som arbetsgivare tillhandahåller personlig skyddsutrustning till alla medarbetare i förskola och skola som önskar det. Det handlar om munskydd och visir. Genom att erbjuda skyddsutrustning ska risken för smitta minska bland medarbetarna. Men det är av yttersta vikt att både medarbetare och elever fortsätter följa regler om att exempelvis hålla avstånd och handhygien.

 9. Om vårdnadshavare till barn i förskola blir permitterade

  Uppsala kommun har beslutat att vårdnadshavare som blir permitterade kan ha sina barn i förskola enligt ordinarie schema. Det bidrar till att barnens vardag kan fortsätta som vanligt och att vårdnadshavare snabbt kan återgå till arbetet eller till annat arbete.

  Eftersom permitteringen är tillfällig likställs den inte med arbetslöshet i den här situationen.

 10. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger

  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

 11. Öppna förskolan

  Öppna förskolan har träffar som vanligt utomhus som är anpassade efter restriktioner. Vi har även träffar inomhus för småbarnsgrupper med barn 0-12 månader och fortsätter med digitala träffar. Läs mer på varje öppen förskolas webbplats.

  Öppna förskolans verksamhet

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Träffa förskolan på Gottsundadagen

  Vill du veta mer om förskolorna och den öppna förskolan i Gottsunda? På lördag 25 september finns vi på plats i Gottsunda centrum och berättar om vår verksamhet.

 • Nu startar vi årets avgiftskontroller för barnomsorgen

  Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

 • Nu börjar höstterminen i våra skolor

  När höstterminen börjar kommer undervisningen i grundskolan och på gymnasiet återgå till närundervisning på plats i skolans lokaler, enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut. Men pandemin är inte över. För att förhindra smittspridning i skolor och förskolor krävs fortsatta åtgärder från såväl medarbetare, elever och vårdnadshavare.

Se fler nyheter