Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Förskolorna är öppna

  Uppsalas kommunala förskolor är fortsatt öppna i så hög utsträckning som möjligt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

  Förskoleavgift betalas som vanligt, även för barn som är sjuka och inte kan vara i förskolan.

  Läs Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola .

 2. Rekommendationer covid-19

  Folkhälsomyndigheten tar fram rekommendationer och syftet är att undvika spridning av covid-19. Rekommendationerna ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. En viktig del i att bekämpa smittspridningen är att vaccinera dig och ditt barn mot covid-19. Sedan oktober vaccineras barn från 12 år.

  Följande rekommendationer gäller för barn:

  Information om vad som gäller för medarbetare finns på Uppsala kommuns intranät Insidan.

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till .
  • Om du ändå har testat ditt barn för covid-19 och barnet inte har symtom ska barnet stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Om det finns ett konstaterat fall av covid-19 i hushållet ska barnet vara hemma i familjekarantän i 5 dagar. Barnet måste vara feberfri och känna sig frisk i 2 dagar innan hen kommer tillbaka till förskolan.
  • Förskolan kan be er hämta ert barn tidigare, då gör vi bedömningen utifrån barnets allmäntillstånd och symtom på luftvägsinfektion.
   Ingen med symtom på luftvägsinfektion får hämta eller lämna ett barn på förskolan.
  • Barnets allmäntillstånd är i regel avgörande för om barnet kan vara i förskolan. För att vara på förskolan ska barnen orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus.
  • Varje förskola kan ha egna rutiner, fråga rektorn på din förskola om du har frågor om vad som gäller på ditt barns förskola.

  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida.

 3. Det här gäller om någon i er familj reser utomlands

 4. För vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

  För att hindra smittspridning kan regeringen besluta att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om en sådant beslut fattas behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om en föreskrift gällande detta, som bland annat förtydligar vilka vårdnadshavare som kan komma att omfattas (beslut togs 26 mars 2020).

  Information om hur vårdnadshavare ska göra för att anmäla behov av omsorg kommer först om regeringen fattar beslut om att stänga skolor, förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Vårdnadshavare kan inte anmäla behov innan ett sådant beslut har fattats.

  Läs Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet .

 5. Tillfällig föräldrapenning om förskolor eller grundskolor stänger

  Om det blir nödvändigt att stänga förskolor och grundskolor, som en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, kan vårdnadshavare få tillfällig föräldrapenning om de inte kan arbeta för att de behöver vara hemma och ta hand om sitt barn.

  Mer information på Försäkringskassans webbplats.

 6. Öppna förskolan

  Öppna förskolan har öppet både inomhus och utomhus. Du hittar mer information på varje öppna förskolas webbsida.

  Öppna förskolans verksamhet

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Förskoleenkäten följer upp barns utveckling

  Idag skickar kommunen ut förskoleenkäten till alla vårdnadshavare som har barn i kommunala och fristående förskolor och familjedaghem i Uppsala kommun. Enkäten är densamma som tidigare år med frågor om hur de upplever att deras barn utvecklats under 2021 i sin förskola eller i sitt familjedaghem.

 • Kommunen vädjar: Håll barnen hemma från förskola och fritids om du kan

  Den accelererande smittan av covid-19 gör att sjukfrånvaron bland personalen inom förskola och fritidshem i Uppsala kommun börjar närma sig kritiska nivåer. Därför går Uppsala kommun nu ut med en allmän vädjan till alla vårdnadshavare som har möjlighet att ha sina barn hemma från förskola och fritids åtminstone under denna och nästa vecka.

 • Skolan inför nya covid-åtgärder

  Den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 påverkar skolornas och förskolornas verksamhet.

Se fler nyheter