Avgift för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb

Räkna ut hur mycket du får betala för förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb.

Räkna ut avgift
 • Hur mycket du som vårdnadshavare får betala i avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt. För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn.

  Förskola, familjedaghem och fritidshem

  För förskola och familjedaghem är avgiften 3 procent av hushållets inkomster. För fritidshem är avgiften 2 procent, men den blir aldrig högre än maxavgiften som anges nedan.  Inkomsttaket för maxtaxan är 49 280 kronor år 2020.

  Du betalar avgiften tolv månader per år, även om ditt barn är sjukt eller ledigt. Avgiften är densamma oavsett hur mycket ditt barn är på förskolan.

  Maxavgift och syskonrabatt

  Har du flera barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem får du syskonrabatt om barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar för högst tre barn i förskoleverksamhet och fritidshem. 

  Maxavgift för barn i förskola och familjedaghem 2020.

  Barn 1: 3% – högst 1 478 kr
  Barn 2: 2% – högst 986 kr
  Barn 3: 1% – högst 493 kr

  Maxavgift för barn i fritidshem 2019

  Barn 1: 2% – högst 986 kr
  Barn 2: 1% – högst 493 kr
  Barn 3: 1% – högst 493 kr

  Fritidsklubb

  För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn. Har du flera barn i fritidsklubb får du syskonrabatt.

  Avgift för barn i fritidsklubb 2019

  Avgiften är 200 kronor per månad för första barnet, 150 kronor per månad för nästa. Avgiften påverkas inte av din inkomst och ger ingen rabatt på andra avgifter för pedagogisk omsorg.

  Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän förskola)

  Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola tre timmar per dag. För allmän förskola betalar du ingen avgift.

  Om ditt barn är på förskolan mer än tre timmar per dag betalar du 25 procent lägre avgift under perioden september till maj. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti betalar du hel avgift.

  Om vårdnadshavarna bor på olika adresser

  Om barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på olika adresser skickas fakturan till adressen där barnet är folkbokfört. Avgiften beräknas då på den familjens inkomster.

Kontakta antagning för förskola och fritids

Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post.

Telefon: 0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30