Avgift för barnomsorg

Ta reda på hur mycket du får betala i barnomsorgsavgift för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Räkna ut avgift
 • Hur mycket du får betala i barnomsorgsavgift för förskola, familjedaghem eller fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt. Det finns ett tak för hur mycket du som mest behöver betala. 

  Från och med 1 januari 2018 höjer Skolverket maxtaxan till 46 080 kronor.
  Läs om avgiftsnivåer för maxtaxa på skolverket.se

  När föräldrarna bor på olika håll men har gemensam vårdnad går barnomsorgsfakturan till den förälder där barnet är folkbokfört och avgiften beräknas på den familjens inkomster.

  Det här gäller för barnomsorgsavgiften:

  • Du betalar avgiften tolv månader per år, även om ditt barn är sjukt eller ledigt.
  • Du betalar samma avgift oavsett hur mycket ditt barn är på förskolan. 
  • Har du har flera barn som går på förskola, familjedaghem eller fritidshem får du rabatt om barnen är folkbokförda på samma adress. 
  • Avgiften för fritidsklubb är 200 kronor per månad. Den påverkas inte av din inkomst och är inte rabattgrundande.

  Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän förskola)

  Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola tre timmar per dag. För allmän förskola betalar du ingen avgift.

  Om ditt barn är på förskolan mer än tre timmar per dag betalar du 25 procent lägre avgift under perioden september till maj. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti betalar du hel avgift.

 • Kontakta antagning för förskola och fritids

  Du kan träffa handläggare från antagningsenheten på kommuninformation, Stationsgatan 12, på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

  Telefon: 0771-727 001 Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30