Avgift för förskola och familjedaghem

Ta reda på hur mycket du får betala i barnomsorgsavgift för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Räkna ut avgift
 • Hur mycket du får betala i barnomsorgsavgift för förskola, familjedaghem eller fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt. Det finns ett tak för hur mycket du som mest behöver betala.

  För förskola är avgiften 3% av hushållets inkomster och för fritidshem är avgiften 2%. 

  Har man flera barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem får man syskonrabatt enligt nedan om barnen är folkbokförda på samma adress.

  Maxavgift för förskolebarn 2019

  Barn 1: 3% – högst 1 425 kr
  Barn 2: 2% – högst 950 kr
  Barn 3: 1% – högst 475 kr

  Maxavgift för fritidsbarn 2019

  Barn 1: 2% – högst 950 kr
  Barn 2: 1% – högst 475 kr
  Barn 3: 1% – högst 475 kr

  När föräldrarna bor på olika håll men har gemensam vårdnad går barnomsorgsfakturan till den förälder där barnet är folkbokfört och avgiften beräknas på den familjens inkomster.

  Det här gäller för barnomsorgsavgiften:

  • Du betalar avgiften tolv månader per år, även om ditt barn är sjukt eller ledigt.
  • Du betalar samma avgift oavsett hur mycket ditt barn är på förskolan.
  • Avgiften för fritidsklubb är 200 kronor per månad. Den påverkas inte av din inkomst och är inte rabattgrundande.

  Särskilda regler för barn 3–5 år (allmän förskola)

  Från höstterminen det år barnet fyller tre år har det rätt till allmän förskola tre timmar per dag. För allmän förskola betalar du ingen avgift.

  Om ditt barn är på förskolan mer än tre timmar per dag betalar du 25 procent lägre avgift under perioden september till maj. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti betalar du hel avgift.

Kontakta antagning för förskola och fritids

Du kan träffa handläggare från antagningen på kommuninformation, Stationsgatan 12, på måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00. Lunchstängt 13.00–13.30. Där kan du få svar på frågor om bland annat förskola, fritidshem/fritidsklubb och grundskola/skolval. Du kan också få hjälp i eBarnUngdom.

Den 13 september är supporten i kommuninformationen stängd. Ingen bemanning av handläggare från antagning förskola den dagen. Välkommen åter måndag 16 sepember.

Telefon: 0771-727 001, menyval 1, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30