Ansök om tillfälligt personnummer

Fyll i uppgifter om alla familjemedlemmar. Skriv in hela personnumret för de familjemedlemmar som redan har ett svenskt personnummer.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Vårdnadshavare 1

(ÅÅÅÅMMDD)
Adress vårdnadshavare 2
(ÅÅÅÅMMDD
Adress vårdnadshavare 2

Barn 1

Välj ett alternativ
(ÅÅÅÅMMDD)
Adress barn 1
Barn 2
(ÅÅÅÅMMDD)
Adress barn 2
Barn 3
Adress barn 3
Barn 4
Adress barn 4

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera ansökan om tillfälligt personnummer. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning.

Vi behandlar och sparar uppgifterna enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.