Beställ din journal (för elever födda 1989 eller senare)

Fyll i allt som är markerat med *.

(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för att hantera begäran om utlämning av journalen. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden allmänt intresse.

Efter att vi har behandlat ditt ärende raderar vi alla personuppgifter.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.