Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Barn och ungdomar tillbringar många timmar i skolan varje dag. Därför är det viktigt att inomhusmiljön är bra och lever upp till bestämda krav. Det får till exempel inte vara dålig luft eller för hög ljudnivå. Du har rätt till en bra inomhusmiljö eftersom den påverkar dig och hur du mår.

Skolan ansvarar för inomhusmiljön

I miljöbalken finns regler om inomhusmiljön i skolan, vilka finns till för att skydda din hälsa. Skolan är ansvarig för att reglerna följs. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet. Det betyder att vi kontrollerar att skolan följer reglerna.

Till sin hjälp har miljöförvaltningen stöd från Folkhälsomyndigheten. De är så kallad nationell tillsynsvägledande myndighet. Det betyder att de vägleder genom att bland annat ta fram allmänna råd och handböcker om till exempel buller, temperatur och ventilation.

Det finns även krav på inomhusmiljön i arbetsmiljölagen. Det är Arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet för den lagen.

Läs mer om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem.

Säg till om du mår dåligt

Om du mår dåligt och inte är nöjd med inomhusmiljön på din skola är det viktigt att säga till. Du eller din vårdnadshavare kan prata med personalen, elevskyddsombudet, elevrådet eller rektorn.

Om skolan inte gör något åt problemet kan du kontakta oss på miljöförvaltningen.

Se kontaktuppgifter till oss på miljöförvaltningen.

Saker som påverkar inomhusmiljön 

Det finns flera saker som påverkar miljön inomhus, här är några exempel.

Ventilation

Det är viktigt att det är en bra ventilation. Bra ventilation ger bra luft vilket gör att du orkar mer. Ventilationen i varje rum ska vara anpassad efter ett visst antal personer.

Städning

Om städningen är dålig kan luftens kvalitet bli sämre. Dålig städning kan också ge allergiska besvär, särskilt hos dig som är extra känslig och som kanske redan har en allergi eller astma. Du som har en allergi eller astma har samma rätt som alla andra till en bra miljö i skolan. En bra städning minskar även risken för att smittor sprids.

Toaletter

Skolan ska ha tillräckligt många toaletter. Toaletterna ska städas så ofta att de inte är smutsiga eller luktar illa.

Temperatur

Det ska inte vara för varmt eller för kallt i lokalerna. Temperaturen bör vara mellan 20 och 23 grader. Det kan behövas skydd för solen, till exempel i form av markiser. Du ska inte behöva sitta i drag i klassrummet, exempelvis intill ett ventilationsdon.

Ljud och buller

Ljud som du blir störd av kallas buller. I en skola kan det till exempel vara ljud från andra personer, skrap från stolar, ljud från ventilationen eller slammer från tallrikar och bestick. Om ljudmiljön i lokalerna inte är bra kan det vara svårt att höra vad andra säger. Du kan också få svårt att koncentrera dig.

Tobaksrök

I Sverige finns en lag som heter tobakslagen. Det är en skyddslag för att skydda barn och ungdomar från rökning och passiv rökning. Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka i och utanför skolor. Förbudet gäller dygnet runt för alla som är i skolan eller på skolgården.

Du har också ett ansvar

Du som elev är också en del av skolans miljö. Det betyder att du och alla andra elever har ansvar för att skapa en bra miljö. Tänk exempelvis på att lämna toaletten som du själv vill ha den, prata i vanlig ton inomhus och på att slänga skräp i papperskorgen.

Kontakta miljöförvaltningen om inomhusmiljön i skolan
Telefon:
018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00, Välj knappval 4
Besöksadress:
Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om elevhälsa

  • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

    Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

  • Gränbys frukostsatsning i final

    Frukostsatsningen på Gränbyskolan och Gränby allaktivitetshus har lett till final i Arla Guldko 2021 i tävlingskategorin Årets Frukostlyft. Vinnarna koras 8 november.