Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du som driver en förskola, skola, fritidshem eller en öppen fritidsverksamhet ansvarar för att verksamhetens inomhusmiljö inte skadar människors hälsa.

Det finns beskrivet i miljöbalken. För att ha en fungerande egenkontroll av verksamheten av reglerna i miljöbalken behöver du som ansvarig ha vissa kunskaper. Här beskriver vi kravet på egenkontroll, anmälningsplikten och hur du uppfyller miljöbalken. 

Egenkontroll är ett krav och kvalitetsverktyg

Ansvar

I egenkontrollen behöver det finnas en dokumenterad ansvarsfördelning där det till exempel framgår hur ansvaret är fördelat mellan dig som verksamhetsutövare och fastighetsägaren.

Risker

Du som verksamhetsutövare behöver löpande undersöka och bedöma riskerna i verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Resultatet från riskbedömningen ska vara dokumenterat.

Rutiner

För att minska miljö- och hälsoskyddsriskerna måste det finnas rutiner för kontinuerlig kontroll av lokalerna. Det är även viktigt att rutinerna är dokumenterade för att de ska kunna följas av alla.

Med en fungerande egenkontroll upptäcker du brister och fel i verksamheten innan de orsakar olägenhet eller skada.

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet

Det är miljöförvaltningen som ansvarar för tillsyn av verksamheternas egenkontrollrutiner och lokaler. Det görs enligt miljöbalken. Tillsynen görs både genom bokade inspektioner och obokade platsbesök. Miljöförvaltningen kan ställa krav på verksamheten om det finns brister som måste åtgärdas.

Informationsfolder om egenkontroll av inomhusmiljön i skolan (PDF, 1 MB)

Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Den som ska starta en förskola, öppen förskola, skola , fritidshem eller öppen fritidsverksamhet behöver göra en skriftlig anmälan till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.

Syftet med anmälan är att miljöförvaltningen ska få möjlighet att i förväg ta ställning till om den anmälda verksamheten och dess lokaler kan godtas ur miljö- och hälsosynpunkt. Det är därför bra att ta kontakt med miljöförvaltningen så tidigt som möjligt.

Anmälan ska göras när det startas nya verksamheter men också om en verksamhet ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljön. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola utökar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskole- eller fritidsverksamhet i sina lokaler är det också anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet.

En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är inte anmälningspliktigt.

Anmälningsblankett om förskola, skola och fritidshem. (PDF, 226 KB)
Bilaga till anmälningsblankett om förskola, skola och fritidshem. (PDF, 219 KB)

Om anmälningsplikt på Folkhalsomyndighetens webbplats  

Så uppfyller du miljöbalken

I miljöförvaltningens information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem kan du bland annat läsa mer om vad som är viktigt att tänka på om du planerar att starta en ny verksamhet.

Där finns information om miljöbalken, egenkontroll och fler exempel på riskfaktorer som du som verksamhetsutövare behöver ha kunskap om och en checklista för egenkontroll.

Här är miljöförvaltningens information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem.

Kontakta miljöförvaltningen om inomhusmiljön i skolan
Telefon:
018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00, Välj knappval 4
Besöksadress:
Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om elevhälsa

  • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

    Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

  • Gränbys frukostsatsning i final

    Frukostsatsningen på Gränbyskolan och Gränby allaktivitetshus har lett till final i Arla Guldko 2021 i tävlingskategorin Årets Frukostlyft. Vinnarna koras 8 november.