Elevhälsoteam i skolan

Om du vill komma i kontakt med skolans elevhälsoteam hittar du kontaktinformation på skolans webbplats.

Skolans elevhälsoteam arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa mot skolans mål.

Teamet består av

  • rektor
  • psykolog
  • kurator
  • specialpedagog
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • studie- och yrkesvägledare.

Hög kompetens i hbtq-frågor

Uppsala kommuns elevhälsa har hög kompetens i hbtq-frågor. Alla cirka 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL.
Läs om kommunens hbtq-arbete