Elevhälsoteam i skolan

Om du vill komma i kontakt med skolans elevhälsoteam hittar du kontaktinformation på skolans webbplats.

Skolans elevhälsoteam utreder elevers behov av särskilt stöd. Teamet hjälper och handleder lärarna i arbetet med eleverna.

Teamet består av

  • rektor
  • psykolog
  • kurator
  • specialpedagog
  • skolsköterska
  • skolläkare
  • studie- och yrkesvägledare.

Hög kompetens i hbtq-frågor

Uppsala kommuns elevhälsa har hög kompetens i hbtq-frågor. Alla cirka 80 elevhälsoteam har under 2017 genomfört en omfattande utbildningssatsning tillsammans med RFSL.
Läs om kommunens hbtq-arbete