Allergi och överkänslighet

Uppsala kommun är utsedd till att vara en allergianpassad kommun av folkhälsoinstitutet.

Kommunen arbetar tillsammans med landstinget och astma- och allergiföreningen för att förebygga och motverka att allergier ökar, samt förbättra för personer som redan är drabbad av allergi och överkänslighet. Arbetet sker genom Allergikommittén som samordnar insatserna i kommunen.

Har du frågor kring allergi i kommunen kan du vända dig till Allergikommittén.

Kontaktuppgifter - Allergikommittén (PDF, 19 KB)

Allergi i förskolor och skolor

Allergikommittén rekommenderar att alla skolor och förskolor i Uppsala kommun genomför en så kallad allergirond. Allergironden är en digital checklista som astma- och allergiförbundet har tagit fram för hur skolor och förskolor kan arbeta för att upptäcka och motverka risker för allergier.

Läs om allergironden på webbplatsen www.allergironden.se

Läs om allergier i skolor på webbplatsen Allergi i skolan. 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala