Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Pedagogiska priset

  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till framstående lärare och ledare inom pedagogisk verksamhet. Du som är elev, förälder, lärare eller kollega kan nominera kandidater till priserna under nomineringsperioden. 

  De som kan nomineras är

  • rektorer och lärare i kommunal eller fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • lärare eller ett arbetslag inom vuxenutbildning.

  Tre pedagogiska priser delas ut

  • Pedagogiska lärarpriset till en förskolelärare, en grundskolelärare och en gymnasielärare.
  • Pedagogiska ledarskapspriset till en pedagogisk ledare på en förskola eller skola.
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en lärare eller ett arbetslag.

  Du nominerar en kandidat till ett pris genom att fylla i ett webbformulär, följ länkarna nedan för respektive pris. Längre ned ser du kriterierna för priserna.

 2. Nominera

  Nomineringsperioden var 10 maj till 30 september 2021, och nomineringarna är nu stängda.

 3. Kriterier för pedagogiska lärarpriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Lärare inkluderar också förskollärare och med elev menas också förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten har en lärarexamen.

  Väcka nyfikenhet och engagera

  Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  Skapa ett tryggt klimat för lärande

  Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  Utmana och ge självförtroende

  Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven. Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling.

  Får skolan att utvecklas

  Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen. Läraren är engagerad i skolans utvecklingsarbete. För att bli årets pristagare ska det här kriteriet uppfyllas. Men det är bara juryn som fyller i den nomineringen. Det här kriteriet finns alltså inte med i nomineringsformuläret.

 4. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten är en rektor på en förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap.

  Processer

  Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.

  Målbild

  Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  Medarbetarskap

  Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

   

 5. Kriterier för pedagogiska priset inom vuxenutbildning

  Du kan nominera en lärare eller ett arbetslag. För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Nomineringen ska beskriva på vilket sätt läraren eller arbetslaget:

  • har arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och/eller
  • hur de har bidragit till skolutveckling
 6. Möt vinnarna av Uppsala kommuns pedagogiska priser 2020

  Förskolans pedagogiska pris 2020

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Cajsa Canholm, förskollärare på Botulvs förskola

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Cajsa har genom sina kreativa förslag fått både barn men även föräldrar nyfikna på den dagliga verksamheten. Hela terminen med valda teman bygger på en gemenskap mellan barnen. Med temat gårdens djur får barnen lära sig om djuren, vad de äter, vad vi får från djuren med mera. Och sedan har projektet avslutats med att göra egen glass! Allt detta har barnen klarat av, vilket gett de fantastiskt självförtroende och känslan av att lyckas åstadkomma något.

  Hon har skapat ett forum där barnen är engagerade i alla moment, men framför allt skapat en nyfikenhet vilket jag som förälder uppskattat enormt. Att lära sig på ett kreativt och framför allt roligt sätt är det bästa sättet att lära sig på.

  Cajsa är en pedagog som barnen tyr sig till dels för att hon är trygg, bestämd men även för att hon ger alla en plats och ser till att alla blir sedda utifrån deras behov. Att som förälder se att någon annan ser ens egna barn och möter deras behov är något som värmer hjärtat.

  Cajsa har varit ett enormt stöd i att uppmuntra den matematiska delen hos min son genom hela vardagen. Från att dela frukter och räkna antalet bitar, räkna antal träd på väg till en park, antalet barn på samlingen och så vidare. Hon har kontinuerligt stimulerat den delen genom hela vardagen och gett individuella, svårare uppgifter för att han ska utmanas och pushas lite extra.

  Grundskolans pedagogiska pris 2020

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Nina Martinell, grundskollärare 1-7 på Rosendals skola.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Nina har en fantastisk förmåga att få med sig barnen och en enastående förmåga att väcka intresse för skolarbetet. Hon skapar stora spännande teman som spänner över terminen och omfattar många ämnen. Och hon försöker alltid få barnen att göra mer än att bara klara en uppgift.

  Nina är bra på att se varje elev för deras styrkor och att hitta vägen framåt för alla på sin nivå. Trots att det är en stor klass har hon förmågan att ha koll på vad som är nästa steg för varje elev och att locka dem att kliva upp en nivå. Hon har också gett barnen förtroende att klara uppgifter och utmaningar.

  Hon ser även till att barnens olika bakgrund och olika ursprungsländer ger inspiration. I höstas kom en vän till ett av barnen och berättade om sitt arbete med ormar i Indien vilket ledde till ett projekt om ormar i världen där barnen gjorde pappersormar i naturlig storlek med faktatexter.

  Denna kvinna är en sann pedagog. Hennes sätt att brinna för dessa barn som om de vore hennes är helt galet. Om Nina skulle flytta till månen så skulle vi följa henne. För hennes sätt att verka och uppmuntra barnen är underbar.

  Gymnasiets pedagogiska pris 2020

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Maria Reutfors Åhman – lärare i psykologi och engelska på Lundellska skolan

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Maria är väldigt glad och drivande och får ämnet extra intressant. Hon är extremt kunnig inom sina ämnen och gör många roliga experiment. Ingen lektion är densamma. Man blir trygg på hennes lektioner eftersom hon förstår en så bra. Och om man inte förstår någonting gör hon allt i sin makt för att man ska förstå och tar fram flera olika exempel. Om man är på väg till rätt svar men inte riktigt lyckas hjälper hon en så att man förstår vad svaret ska vara utan att man känner sig dum i helklass.

  Maria pratar alltid till oss på ett sätt så att man märker att hon bryr sig, visar att hon finns till närhelst man behöver hjälp på något sätt och är väldigt sällan mer sträng eller hård än nödvändigt. När man själv kanske tvivlar lite på sin egen förmåga så övertygar hon en med sin pushande och positiva inställning vilket hjälper med motivationen samt kan göra en lugnare och säkrare.

  Hon uppmuntrar alltid till diskussion och ser alltid fram emot att få höra vad man pratat om i grupperna. Maria gör allt för att klassen ska må så bra som möjligt. Om det är mycket i skolan uppmuntrar hon oss alltid genom att pusha och säga att vi kommer klara av det till slut!

  Pedagogiska ledarskapspriset 2020

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Maria Erlandsson – rektor på Börjans förskola, personalkooperativ

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  För oss är det en självklarhet att Maria Erlandsson borde vinna pedagogiska priset i ledarskap. Maria gör så otroligt mycket för oss pedagoger, föräldrar men framför allt barnen. Genom fortbildning, en evig tilltro till vår förmåga och kärlek lyfter hon oss vuxna, så att vi ska vara de absolut bästa versionerna av oss själva för att forma kommande generationer. Hon har implementerat tydliga ramar för att utveckla vår verksamhet, där vi kontinuerligt arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete, kritiskt granskar våra dokumentationer och utvärderar samt utvecklar våra lärmiljöer för att ständigt eftersträva en likvärdig förskola. Hon tvekar inte att ställa de där besvärliga pedagogiska frågorna för att vi hela tiden ska ta oss framåt. Maria trycker alltid på värdet av att om vi bygger barnen inifrån och ut, och fokuserar på den personliga utvecklingen hos varje barn så kommer vi forma barn som är trygga, empatiska och kärleksfulla. Hon brukar säga till oss pedagoger att om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Maria lever, andas och är Börjans förskola.

  Vuxenutbildningens pedagogiska pris 2020

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Antoine Moubarak - fordonslärare på Bergstrands vuxenutbildningar.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  För ett pedagogiskt och inkluderande ledarskap som ingjuter hopp, som inspirerar eleverna att prestera sitt bästa och som dessutom har lyckats skapa en trygg och säker arbetsmiljö under den ansträngda corona-pandemin.

 7. Pristagare 2019

  Pedagogiska lärarpriserna 2019

  Vinnare av förskolepedagogpriset 2019 är Trude Rosborg - förskollärare på Kims förskola

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Trude är en naturlig talang som på ett engagerat och kärleksfullt sätt tar hand om barnen. Hon är tydlig och pedagogisk, upp­märksam och hjärtlig. Hon bemöter även vuxna på ett helt fantastiskt sätt. Det märks tydligt att Trude har en passion för sitt uppdrag. Hon inspirerar verkligen till nyfikenhet och intresse hos barnen och får dem att gladeligen delta i undervisningen. Hon skapar också en trygghet hos barnen så att alla vågar fråga och säga vad de tycker och tänker. På ett mycket bra sätt väver hon in omtanke, alla barns lika värde och tole­rans för olikheter i verksamheten. Med ett stort leende och en varm kram välkomnar Trude alla barn.

  Läs om Trude Rosborg

  Vinnare av grundskolepedagogpriset 2019 är Sabina Danielsson - lärare på Vattholmaskolan 

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  Sabina är en otroligt inspirerande lärare och människa. Hon skapar en trygg lärmiljö där alla elever får möjlighet att komma till tals och utvecklas. Hon är också duktig på att engagera eleverna och att öka deras lust att lära. Sabina lyfter elevernas styrkor och pushar dem att nå nya mål. Hon arbetar hela tiden aktivt med att alla ska trivas i klassen och tar tag i eventuella konflikter på en gång när de inträffar. Hon är lugn och pedagogisk och ser elev­erna och deras behov. Hon öser beröm över dem och utmanar dem att testa nya saker. Hon är snäll och glad! Man ser att hon brinner för sitt jobb. Det gör att barnen tycker det är roligt att gå till skolan.

  Läs om Sabina Danielsson

  Vinnare av gymnasiepedagogpriset 2019 är Oscar Hagberg - lärare på Jensen gymnasium

  Ur motiveringen från elever som ligger till grund för utmärkelsen:

  Oscar Hagberg är en lärare med stort engage­mang för alla elever, oavsett bakgrund och eventuella svårigheter. Han utmanar varje individ på ett mycket positivt och självförtroendestärkande sätt genom att vara flexibel och villig att anpassa. Under lektionerna jobbar Oscar för att nå alla elever och han skapar på så sätt förtro­ende, bra stämning och god arbetsro. Han vet hur lektionerna ska se ut för att eleverna ska behålla fokus och vara produktiva. Oscar är alltid lugn och förklarar nya begrepp och uppgifter på ett nyanserat sätt där alla förstår. Han ger bra exempel som man kan relatera till vardagen, så att man förstår extra bra.

  Läs om Oscar Hagberg

  Pedagogiska ledarskapspriset 2019

  Vinnare av skolledarpriset 2019 är Tomas Rylander - rektor på Valsätraskolan och Ekuddenskolan

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  Tomas är ett unikum som rektor och skol­ledare. Han är en mycket närvarande och engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Tomas leder verksamheten på Valsätra­ skolan på ett strukturerat sätt. Elevernas måluppfyllelse står i fokus och allt arbete strävar mot ökad måluppfyllelse. Han har regelbunden dialog och uppföljning med pedagogerna. Det ger honom suverän kun­skap om hur det går för skolans elever och vilka som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Tomas ser till att priori­tera och stötta pedagogerna i arbetet med dessa elever, för att alla ska nå målen. Elever, personal och föräldrar känner att Tomas alltid försöker få med alla på det gemensamma tåget.

  Läs om Tomas Rylander

 8. Kontakt

  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Öppettider reception Stationsgatan 12
  Måndag–fredag 7.45–16.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Synpunkter och klagomål

  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stationsgatan 12
  Postadress:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fakturaadress:
  Utbildningsnämnden
  Uppsala kommun
  UPK 2100
  Box 1023
  751 40 Uppsala