Kommunalråd

Uppsala kommun har elva kommunalråd under den nuvarande mandatperioden. Kommunalråden för majoriteten har beredningsansvar för olika verksamhetsområden. Oppositionen har fem kommunalråd som saknar beredningsansvar men som får tidig insyn i alla ärenden. Kommunalråden för mandatperioden 2014–2018 sitter kvar till mandatperiodens slut 30 oktober 2018. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober valdes nya kommunalråd. De påbörjar sitt arbete 1 november 2018.

Kommunalråd majoritet

 • Marlene Burwick (S)

  Ansvarsområden: ekonomi och finans, övergripande styrning, samordning, bolagsstyrning, näringsliv och sysselsättning, samverkan
 • Erik Pelling (S)

  Ansvarsområden: plan- och byggnadsfrågor, mark- och exploatering (MEX), bostäder, landsbygd, äldre medborgare, flyktingmottagande
 • Caroline Hoffstedt (S)

  Ansvarsområden: utbildning, kultur
 • Maria Gardfjell (MP)

  Ansvarsområden: hållbar stadsmiljö, gata och trafik, miljö och klimat, park och natur, friluftsområden, HR-frågor, IT och e-förvaltning
 • Rickard Malmström (MP)

  Ansvarsområden: idrott och fritid, arenor, föreningsliv, demokrati
 • Ilona Szatmari Waldau (V)

  Ansvarsområden: sociala frågor, sociala investeringar, jämställdhet, antidiskriminering och mänskliga rättigheter, fritid (barn och unga), konsumentfrågor

Kommunalråd opposition