Rapport

Vintercyklisten 2014–2015

Projektet Vintercyklisten syftade till att få oerfarna vintercyklister att under fyra månader prova på att cykla regelbundet. Delprojektet Cykelspanaren gick ut på att erfarna vintercyklister rapporterade om skick och vinterväghållning på kommunens cykelvägnät.

Dokument

Rapport Cykelspanaren 2014–2015

PDF, 742 KB | Lyssna

Rapporten är en uppföljning av delprojektet Cykelspanaren som stadsbyggnadsförvaltningen genomförde vintersäsongen 2014–2015. Rapporten redovisar och analyserar de enkätsvar som deltagarna lämnade vid projektets slut. Av enkätsvaren kan man bland annat se att deltagarna tycker att det är bra att kommunen satsar på cyklisterna i Uppsala.

Rapport Vintercyklisten 2014–2015

PDF, 8 MB | Lyssna

Rapporten följer upp de projektmål som sattes inför projektstarten och redovisar och analyserar de enkätsvar som deltagarna lämnade i mars 2015. I princip alla mål som sattes upp för projektet har nåtts.