Regler

Villkor för att blomlådor ska tillåtas som trafikhinder

Här läser du vilka villkor du måste uppfylla för att sätta upp blomlådor som trafikhinder.

Sammanfattning

Läs vilkoren som krävs för att sätta upp blomlådor som trafikhinder. Boende i området, kontaktperson och stadsbyggnadsförvaltningen har olika ansvarsområden.