Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget socialnämnden

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017 med plan för 2018-2019.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen visar hur socialnämnden bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom

  • inriktningsmål
  • uppdrag
  • budget.