Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget räddningsnämnden

Verksamhetsplan och budget för år 2019 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Sammanfattning

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskyddskontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska även stödja andra nämnder inom sitt kompetensområde samt verka för att skapa trygghet i samhället.

Brandförsvaret är den tjänstemannaorganisation som stödjer räddningsnämnden i sitt uppdrag och genomför den verksamhet räddningsnämnden beslutar om och ansvarar för.