Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget överförmyndarnämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens uppdrag och anger mål och budget för tidsperioden.