Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget omsorgsnämnden 2020

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden, viljeinriktning och ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur omsorgsnämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget, vad det gäller inriktningsmål, uppdrag, statsbidrag och riktade satsningar och budget.