Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget omsorgsnämnden

Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den listar förutsättningar och uppdrag utifrån IVE 2017–2019 och presenterar nämndens prioriteringar.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur omsorgsnämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2017-2019, vad det gäller inriktningsmål, uppdrag, statsbidrag och riktade satsningar och budget.