Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget kommunstyrelsen

Verksamhetsplanen visar vilka beslut kommunstyrelsen behöver fatta för att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom

  • inriktningsmål
  • uppdrag
  • servicenivåer
  • statsbidrag och riktade satsningar
  • budget.