Affärs- och verksamhetsplan

Verksamhetsplan och budget äldrenämnden 2020

Ett aktiverande dokument som äldrenämnden fattade beslut om den 17 december 2019.

Sammanfattning

Äldrenämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt eller särskilt boende till personer 65 år och äldre, i de fall personerna har behov av sådana insatser på grund av nedsatt fysisk funktionsförmåga. Nämnden arbetar främst utifrån socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för öppna insatser och förebyggande verksamhet för personer 65 år och äldre.