Rapport

Verksamhetsberättelse miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016

Verksamhetsberättelsen omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) verksamhet och resultat i förhållande till verksamhetsplan och budget 2016.

Sammanfattning

Den här verksamhetsberättelsen omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) verksamhet samt resultat i förhållande till verksamhetsplan och budget 2016.

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Det gör nämnden genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. Nämnden arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.