Rapport

Verksamhetsberättelse miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015

Verksamhetsberättelsen omfattar miljö- och hälsoskyddsnämndens (nämndens) resultat 2015 i förhållande till verksamhetsplanen 2015.

Sammanfattning

Nämndens uppdrag är att skapa en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling i Uppsala kommun. Det gör de genom tillståndsgivning, tillsyn och förrättningar. De arbetar också förebyggande genom att sprida information, ge råd och anvisningar. Målet är ett friskt och tryggt Uppsala som utvecklas strukturerat och hållbart.