Rapport

Anläggning för issporter

Utredning kring förutsättningar till nybyggnation

Dokument

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett vilka förutsättningar det finns för att bygga en ny anläggning för issporter till år 2022.