Riktlinje

Uppsalas stadsmiljö - Riktlinjer

Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö är en del i arbetet med stadsförnyelsen i centrum. Syftet är att ge alla aktörer som verkar i det offentliga rummet gemensamma råd och riktlinjer.

Dokument

Sammanfattning

I dokumentet hittar du riktlinjer för bland annat grönska och gatuträd, möbler och utrustning, stadens belysning, evenemang, skyltar, uteserveringar och försäljningsstånd. 

Riktlinjerna hänvisar till följande dokument:

  • Uppsalas parker - riktlinjer och anvisningar
  • Strategi för belysning av Uppsala kommun
  • Riktlinjer för belysning av Uppsala innerstad
  • Om skyltning i Uppsala
  • Riktlinjer för skyltar i Uppsala kommun (kommunens egna skyltar)
  • Uteserveringar i Uppsala
  • Lokala föreskrifter om allmänna försäljningsplatser i Uppsala kommun