Rapport

Uppsalas landsbygder - nulägesbeskrivning del 1

Uppsalas landsbygder - En nulägesbeskrivning, del 1 är en underlagsrapport till översiktsplan 2016 samt till Uppsala kommuns landsbygdsprogram. Syftet med rapporten är att redovisa utveckling och nuläge på Uppsalas landsbygder.

Sammanfattning

Uppsalas landsbygder – En nulägesbeskrivning, del 1 beskriver en generell bild av hela landsbyden och tätorterna.

Dokumentet är en underlagsrapport till Uppsala kommuns landsbygdsprogram och till översiktsplanen för Uppsala kommun 2016.

Läs alla underlagsrapporter och styrdokument som ligger till grund för översiktsplan 2016.