Avgifter

Uppsala kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxan beskriver Uppsala kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Sammanfattning

Grundavgiften för prövning och tillsyn är 1 150 kronor per timme. I dokumentets bilagor kan du

  • se alla avgifter för tillsyn och prövning
  • läsa om vilka verksamheter som ska granskas regelbundet
  • läsa om risk- och erfarenhetsbedömning.

Läs om hur miljöförvaltningens tillsyn går till.