Pressmeddelande

Uppsala kommun inför avgiftsfri skola

Utbildningsnämnden ska vid sitt möte 22 mars fatta beslut om att skolan ska vara avgiftsfri. Det innebär att föräldrar gärna får skicka med en frukt eller att barnen kan ta med egna skridskor, men från och med höstterminen 2017 får skolan inte uppmana föräldrar att göra det.

Beslutet innebär att Uppsala kommun får en tydligare skrivning om avgifter än tidigare.

– Skolan ska vara jämlik och alla ska kunna delta på lika villkor i skolans alla verksamheter, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Rektorerna på de kommunala skolorna har fått svara på en enkät om vilka avgifter de tar ut. Den visar att det är få som tar ut avgifter, men det är samtidigt få skolor som idag tillhandahåller exempelvis skidor och skridskor. Målsättningen är att skolorna ska kunna tillhandahålla utrustning för olika former av aktiviteter så att barnen kan låna där och inte själva behöva köpa utrusning. De som har egen utrustning ska även i fortsättningen kunna ta med sig den till skolan.

– Det är väldigt viktigt att skolorna kan genomföra olika aktiviteter. Den kunskap som förmedlas på friluftsdagar ska alla ha tillgång till, även om man saknar idrottsutrustning hemma, säger Caroline.

Föräldrar kan också skicka med barnen frukt eller matsäck till skolan om de vill det. Däremot ska skolan inte förvänta sig det och uppmana till det. Insamling till klasskassa för aktiviteter på skoltid eller presenter ska heller inte förekomma.

– Frågan om avgiftsfri kommunal skola har en bred förankring. Frågan drivs även av elevkårerna, säger Sverker Åslund (V), ledamot i utbildningsnämnden.

I klasser som samlar till en klassresa ska detta ske utanför skoltid och lärare som följer med på sådana resor ska göra det utanför ordinarie tjänstgöringstid.

– Vi vill inte ha en situation där elever som av olika anledningar inte kan följa med på en klassresa missar viktig undervisning av sin ordinarie lärare för att timmarna lagts på skolresan, säger Linda Eskilsson (MP), förste vice ordförande i utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden ser gärna att även friskolorna avskaffar avgifterna, men för dem är det frivilligt.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Presskontakt

Maria Hasselgren, pressansvarig utbildningsförvaltningen
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se