Affärs- och verksamhetsplan

Uppdragsplan 2014–2017 idrotts- och fritidsnämnden

I planen redovisar nämnden hur den tolkat och brutit ned inriktningsmålen i IVE och hur den tänker ta hand om de uppdrag nämnden fått.

Sammanfattning

Uppdragsplanen utgår från den av kommunfullmäktige beslutade IVE 2014-2017.

Uppdragsplanen inleds med de övergripande prioriteringar, effektmål och uppdrag som nämnden formulerat. De övergripande planeringsförutsättningar har samlats i en referensdel i slutet av planen.