Information

Underlagsrapporter till fördjupad översiktsplan för Södra staden inför samrådet 2015

Det här är underlagsrapporter som togs fram inför samrådet 2015. Inför utställningen 2016 har ytterligare 6 rapporter tagits fram. Inför antagande 2018 har ytterligare 1 rapport tagits fram.